Sivilforsvaret-1
Sivilforsvaret-1

Sivilforsvaret med new look

Sivilforsvaret skal være utstyrt med ny innsatsuniform og personlig verneutstyr i løpet av 2012.

Publisert

Ny personlig utrustning for Sivilforsvaret. (Foto: Paal-André Schwital)

Ved hjelp av ekstrabevilgninger, inntekter fra eiendomssalg og midler over statsbudsjettet skal Sivilforsvarets operative styrke være utstyrt med ny innsatsuniform og personlig verneutstyr i løpet av 2012, opplyser DSB i en pressemelding. Sivilforsvaret teller 8000 tjenestepliktige, og de skal kles opp for 11 000 kroner.

Den personlige utrustningen består av hjelm, støvler, innsatsuniform (skallbekledning), kort og langt undertøy, jakke (mellombekledning), feltlue/caps, vinterlue og vinterhansker.

Brannhemmende materiale

Det er moderne og funksjonelt utstyr i brannhemmende materiale med goretex-membran, utviklet og testet for Sivilforsvarets innsatser, som ofte gjennomføres under svært krevende forhold. Samtidig som den nye innsatsuniformen ivaretar HMS-krav, gir den Sivilforsvaret en helt new look i blått, til avløsning for grått som har vært brukt siden krigens dager.

Tregt hamskifte

– Programmet for anskaffelse av ny personlig utrustning for den operative styrken startet i 2006 og 2007, i første omgang med nye hjelmer og støvler. Det har imidlertid gått tregt, fordi vi ikke har hatt økonomi til gjennomføringen. Totalt er det snakk om kostnader i størrelsesorden omkring 90 millioner kroner, bare for mannskapenes personlige utrustning, forteller avdelingsleder Jørn Atle Moholdt i DSB.

Nord-Norge først

Sivilforsvarets avdelinger fra Nord-Trøndelag og nordover er allerede utstyrt med den nye skallbekledningen, nye støvler og nye hjelmer. Også i Sør-Norge har de fleste avdelingene fått støvler og hjelmer. Nå er økonomien på plass for at alle tjenestepliktige i hele landet, med unntak av Rogaland og Agder-fylkene, får full personlig utrustning, også med mellombekledning og undertøy. DSB har en ambisjon om at avdelingene også i de tre siste fylkene skal være dekket opp innen utgangen av 2012.

Fortsatt stor materiellmangel

Men fortsatt vil Sivilforsvaret ha et betydelig etterslep når det gjelder bevilgninger til materiell. Ved utarbeidelsen av sivilforsvarsstudien i 2007 ble dette tallfestet til over 70 millioner kroner for å erstatte materiell utgått på dato, for få på plass 15 nye fredsinnsatsgrupper og gjøre Sivilforsvaret bedre i stand til å forsterke nød- og beredskapsetatene ved store hendelser. Det dreier seg blant annet om store lensepumper, store strømaggregater, telt og kjøretøyer.

– Etterslepet har økt siden den gang, fastslår avdelingsleder Jørn Atle Moholdt i DSB.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS