Døråpner-til-arbeidslivet
Døråpner-til-arbeidslivet

Døråpner til arbeidslivet

Døråpner til arbeidslivet er en bok for fagpersoner og andre som på ulike måter jobber for å støtte, veilede og følge opp mennesker som trenger bistand for å få og beholde jobb.

Publisert

(Omslagsfoto: Universitetsforlaget)

Forfatterne hever blikket over tiltaksapparatet og inntar et mer overordnet perspektiv på arbeidsinkludering, illustrert gjennom teoretiske betraktninger og praktiske eksempler, ifølge forlagets omtale av boka.

Bli tatt på alvor

Et sentralt budskap i boka er at arbeidsinkludering i bunn og grunn handler om å ivareta enkeltmenneskers ønske om å bli sett og hørt, bli stilt hensiktsmessige krav til, få mulighet til å bli produktive medarbeidere og bli tatt på alvor i arbeidslivet. For å oppnå dette trengs en fornuftig sammensetning av metode, kompetanse, innsikt, engasjement og kunnskap om dynamikken i arbeidslivet.

Erfaringsbasert kompetanse

Boken er skrevet av fagpersoner ansatt ved Mølla Kompetansesenter i Bærum. Redaktør er Grete Wangen. Både de praktiske eksemplene og den teoretiske delen illustrerer deler av den erfaringsbaserte kompetansen som Mølla besitter, ifølge vaskeseddelen.

Universitetsforlaget har utgitt boka. Den er på 152 sider og koster 289 kroner.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS