Riktig-løft

Sykepleiere opplever stort arbeidspress

Sykepleierne har det travelt på jobben og er den yrkesgruppen som er mest utsatt for vold på arbeidsplassen.

Publisert

(Foto: Jan Tveita)

Sykepleierne bestemmer heller ikke arbeidstempoet selv, viser en ny undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Sykepleiere er den yrkesgruppen som i størst grad opplever konflikter mellom ansatte, og ansatte og ledelse, på arbeidsplassen. Likevel opplever ikke sykepleierne selv å være involvert i slike konflikter i større grad enn andre yrkesgrupper, ifølge undersøkelsen.

Fysiske fornærmelser

I alt fire prosent av sysselsatte har vært utsatt for fysiske fornærmelser i form av vold på arbeidsplassen de siste tolv månedene. Forekomsten har holdt seg relativt stabil de siste ti årene. Det er sykepleierne som er mest utsatt av yrkesgruppene. Blant sykepleierne har hver femte (19 prosent) vært utsatt for vold det siste året, mannlige sykepleiere i noe større grad enn kvinnelige. Blant kvinnelige helsearbeidere generelt er sykepleiere og hjelpepleiere mer utsatt for vold og trusler om vold enn leger og ufaglærte.

Det at sykepleiere og vernepleiere med kort utdanning (1-3 år) i relativt stor grad utsettes for vold, kan settes i sammenheng med at sysselsatte i disse yrkene har utstrakt kontakt med spesielle pasient- og brukergrupper.

Ansatte i akademiske yrker, bønder og fiskere og håndverkere er i mindre grad utsatt for vold.

(ANB)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS