Landbrukets-HMS-tjeneste
Landbrukets-HMS-tjeneste

Bøndene tar HMS på alvor

Landbruket er den mest ulykkesutsatte næringa i Norge. Årlig rammes landbruket av 20-30 prosent av dødsulykkene i norsk yrkesliv, til tross for at næringa representerer bare to prosent av yrkesbefolkningen.

Publisert

Fra venstre Geir Scieflo, HMS-rådgiver landbruk i LHMS, lærer og rådgiver på gården til Anne Setten, Terje Moe, Innherred Bedriftshelsetjeneste og Stein Hermann. (Foto: Ole Brunes)

Det er kun dødsulykkene det føres sikker statistikk for, men forskning og annet datamateriell bekrefter at det inntreffer et stort antall ulykker som medfører skader og yrkeslidelser blant gårdbrukerne. Dette gir store menneskelige belastninger for dem som rammes, i tillegg til kostnadene det bringer med seg for samfunnet og næringa.

Loven gjelder også for bøndene

Arbeidsmiljøloven setter krav til HMS-opplæring for alle som er ansvarlige for virksomheter i næringslivet. Dette kravet gjelder også bønder. Ved hjelp av god organisering gjennom faglag og andre aktører, viser nå bøndene at de tar utfordringene på alvor.

Trygt å være to

Anne Setten og Stein Hermann driver to gårder sammen på Skei utenfor Steinkjer. (Foto: Ole Brunes)

Anne Setten og samboer Stein Hermann driver to gårder på Skei i Steinkjer med til sammen ca. 800 dekar dyrka mark. Produksjonen er melk, ca. 30 melkekuer og totalt ca. 70 dyr på gården.

– Å være to som jobber sammen, er viktig for trivsel, arbeidsmiljø og sikkerhet, understreker Anne og Stein. De har vært medlemmer i Landbrukets HMS-tjeneste i mange år og har hatt godt utbytte av dette. De to verdsetter alle tips de får om forbedrende tiltak, råd og veiledning i forhold til dokumentasjonskrav. De opplever også helsekontrollen som nyttig.

E-læring og samlinger

Stein beretter at Anne var i godt humør når hun kom hjem fra kurs:

– Nå må jeg få tak i vernebriller til bruk ved håndtering av sterke vaskemidler, uttalte hun ved en anledning. Anne synes også at kombinasjon av e-læring med samling på et gårdsbruk var særlig nyttig. Hun mener det er viktig at det foregikk på et helt vanlig bruk hvor det var ting å ta tak i. Det ga nyttige diskusjoner og erfaringer.

Tredelt kurs

Landbrukets HMS-tjeneste har utviklet kurset Praktisk HMS-arbeid som alle aktører karakteriserer som skreddersydd i forhold til kravet i loven. Kurset er tredelt, der to deler foregår i gruppe med lærer fra Landbrukets HMS-tjeneste. Internettbasert læring er en del der kursdeltakerne sitter hjemme eller i gruppe og går gjennom fagstoff og løser oppgaver underveis. Til slutt er det eksamen der du må ha 85 prosent riktig for å bestå. De som gjennomfører alle tre deler, får kompetansebevis.

(Landbrukets HMS-tjeneste)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS