Forside-HMS-4-10
Forside-HMS-4-10

HMS-magasinet nummer 4 er snart ute!

HMS-magasinet nummer 4 er på vei ut til abonnentene. Tema i denne utgaven av HMS-magasinet er et inkluderende arbeidsliv.

Publisert

(Foto: Sandvika Storsenter og Jan Tveita)

Under temaet vil du blant annet finne lesestoff om hvordan Bageren i Kristiansand driver inkludering i praksis: Inkludering dreier seg ikke om å fatte vedtak eller ansette bestemte personer, men om å skape trivsel på arbeidsplassen. Alt starter med trygghet, mener Esben Albert, Bageren i Kristiansand.

Språk mot sosial dumping

Gjestearbeidere som verken kan norsk eller engelsk, er langt mer sårbare for å bli utnyttet i arbeidslivet. Morten Klementsen, adm. direktør i Bravo Bemanning, mener bedre norskkunnskaper vil kunne forebygge dette. I tillegg er gode språkkunnskaper viktige for å forebygge ulykker på arbeidsplassen.

Friskvernkonsulentene kommer

Friskvern er fortsatt et nytt begrep på mange arbeidsplasser. Friskvernkonsulenten er mer opptatt av å forebygge enn av å reparere, dvs. hjelpe folk å holde seg friske. Friskvård kaller svenskene det – i motsetning til sjukvård.

Vi har alle en jobb å gjøre

Angst og depresjoner er de viktigste årsakene til fravær i arbeidslivet, og psykiske helseplager koster arbeidslivet mye. Pål Nystuen og Bjørnar Olsen mener at vi skal takle de mentale lidelsene der vi treffer folk, nemlig på arbeidsplassen. Derfor har de to psykologene skrevet bok om hvordan vi kan gjøre dette. Vi har alle en jobb å gjøre, understreker de to.

HMS i kjøpesenteret

Av innholdet for øvrig nevner vi en reportasje om HMS i kjøpesenter. HMS-magasinet har vært på Sandvika Storsenter, der senterledelsen stiller absolutte krav til HMS.

Også havner stiller krav til HMS. Risavika Havn utenfor Stavanger firer heller ikke på kravene. I bladet kan du lese om hva Risavika gjør for å være best i klassen, blant annet med en mobil HMS-stasjon til disposisjon for anløpende skip. Les mer om dette i HMS-magasinet!

Hopp i det!

For øvrig finner du våre faste spalter Fra verneombudets side, Skråblikk på arbeidslivet og Juss og arbeidsmiljø i høstens første nummer av HMS-magasinet, pluss mye annet interessant lesestoff. Et mangeårig verneombud i Posten gir følgende råd til fremtidige verneombud: Hopp i det!

God lesning!

Powered by Labrador CMS