colourbox_lege skriver
colourbox_lege skriver

Sykefraværet øker

Sykefraværet økte med 7,4 prosent på ett år, og var i 4. kvartal 2009 på 7,6 prosent. Egenmeldt sykefravær økte dobbelt så mye som legemeldt fravær. Svineinfluensaen står for mye av økningen, skriver ledernett.no.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

- Alle arbeidstakere med influensasymptomer fikk i oktober 2009 mulighet til å være hjemme i åtte dager med egenmelding. Dette kan forklare mye av den høye veksten i det egenmeldte fraværet når fravær som ellers ville vært legemeldt, ble registrert som egenmeldt, sier arbeids-og velferdsdirektør Tor Saglie.

Det egenmeldte sykefraværet økte med 12, 7 prosent, og det legemeldte med 6,4 prosent fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009. Sykefraværet har økt jevnt siden 4. kvartal 2004, og er tilbake på nivået fra 2001.

Influensaepidemien

Sykdommer i luftveiene står for 41 prosent av økningen i legemeldt sykefravær. Deretter følger muskel- og skjelett diagnoser med 24 prosent og psykiske lidelser med 22 prosent.

Bremser opp i bygg og anlegg

- For første gang etter finanskrisen ser vi nå en lavere vekst i sykefraværet i bygg og anlegg. Dette kan ha sammenheng med at mange menn i bygg og anlegg har vært sykemeldt i ett år, og nå har brukt opp sykepengerettighetene sine, sier Saglie.

Informasjon og kommunikasjon har den høyeste veksten med 13 prosent, deretter følger overnattings- og serveringsvirksomhet med 11,1prosent. Det høyeste sykefraværet finner vi i helse og sosiale tjenester hvor fraværet er på 8,6 prosent.

Unge menn

Menn og kvinner har like stor vekst i sykefravær. De aller yngste mennene har en nedgang i sykefraværet. Det er aldersgruppene mellom 30-50 som drar sykefraværet opp. Menn over 35 år har en større økning enn kvinner i samme aldersgruppe.

Delvis syke stabilt

19 prosent av sykemeldingene er graderte. Andelen har vært stabil siden 2004 til tross for at IA-avtalen i 2007 la vekt på økt bruk av aktive tiltak og graderte sykemeldinger. I den nye IA-avtalen som ble underskrevet 24.februar 2010, er det lagt ytterligere vekt på bedre tilrettelegging for nærvær og aktivitet og økt bruk av graderte sykemeldinger.

Ned i Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane er det eneste fylket med en nedgang i sykefraværet. Størst vekst har Vest-Agder med 11,1 prosent økning. Vest-Agder har hatt en høy vekst i sykefraværet siden 2. kvartal 2009, men har lavere sykefravær enn flere andre fylker.

Høyest sykefravær har Finnmark med 8,0 prosent, fulgt av Østfold og Troms. Begge med 7,5 prosent sykefravær. Laveste sykefravær finner vi i Rogaland med 5,2 prosent, etterfulgt av Sogn og Fjordane med 5,4 prosent og Oslo med 5,6 prosent.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS