Febersyk-v2
Febersyk-v2

Kraftig nedgang i sykefraværet

Det legemeldte sykefraværet i begynnelsen av året har falt med 9,7 prosent sammenlignet med samme tid i fjor, viser nye tall fra Nav.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox.com)

Sykefraværet er nå på sju prosent. Dette tilsvarer 2005-nivå, skriver Nav i en pressemelding. En så stor nedgang har ikke vært registrert siden endringene i regelverket i 2004.

Færre tapte dagsverk

– Tallene betyr at vi har 730 000 færre tapte dagsverk enn på samme tid i fjor. Det er likevel for tidlig å si om utviklingen i sykefraværet har snudd, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie i pressemeldingen fra NAV.

Han oppfordrer arbeidsgivere, arbeidstakere og leger til fortsatt å jobbe aktivt med å forebygge sykefravær, tilrettelegge for nærvær og hindre frafall og utstøting fra arbeidsplassen.

– Jeg tror arbeidet for å forebygge sykefravær og for å få sykmeldte raskt tilbake i jobb stadig vinner nytt terreng. Det blir svært spennende å se hvordan utviklingen blir videre ut over året, sier Saglie.

Drastisk nedgang

Det egenmeldte sykefraværet er på 1,2 prosent og gikk ned 4,7 prosent. Det legemeldte fraværet er på 5,8 prosent og sank med 9,7 prosent. Til sammen gikk det totale fraværet ned med 8,7 prosent fra første kvartal 2009 til første kvartal 2010.

Når det gjelder det legemeldte sykefraværet, skyldes det blant annet at den årlige sesonginfluensaen uteble og finanskrisen. Til sammen står nedgangen i luftveislidelser for 36 prosent av reduksjonen i sykefraværet.

Finanskrisen kan også være blant årsakene til at sykefraværet synker. Tidligere har også sykefraværet gått ned etter at arbeidsledigheten har begynt å stige. Det er mulig at nedgangen nå er i tråd med dette.

Oppmerksomheten rundt det høye sykefraværet i begynnelsen av året og fram til undertegnelsen av IA-avtalen kan også ha vært med på å påvirke nedgangen i sykefraværet.

Unge og menn friskere

Sykefraværet falt noe mer for menn (-10,4 prosent) enn for kvinner (-9,3 prosent). Dette er første kvartalet siden finanskrisen at sykefraværet blant menn har gått ned.

Nedgangen er størst for de yngste aldersgruppene. Det er helt normalt at sykefraværet synker mye for de yngste aldersgruppene i en nedgangskonjunktur. Unge er ofte de første til å miste jobben, og kan ha problemer med å finne seg en ny jobb.

Antall sykefraværsdagsverk sank med over 730 000, en nedgang på 10 prosent. Antall sykefraværstilfeller sank med 18 prosent fra første kvartal 2009 til første kvartal 2010. Nedgangen utgjør 101 200 tilfeller.

Flere følges opp

NAv har dessuten fulgt opp langt flere sykemeldte i år enn i fjor.

Antall dialogmøter pr. måned har økt med 75 prosent fra første kvartal i fjor til samme tid i år. Om lag 80 prosent av dem som har vært sykmeldt et halvt år, og som ikke er unntatt fra å møte, har deltatt i et dialogmøte i NAV.

(Nav)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS