Ebba Wergeland
Ebba Wergeland

Stabilt sykefravær siden 1972

Sykefraværet i Norge har ligget stabilt på 6-7 prosent i flere tiår, opplyser overlege Ebba Wergeland i Arbeidstilsynet. Det er ikke kraftig økende, slik vi kan få inntrykk av fra offentlige debatter.

Publisert

Det er de kronisk syke som ”øde­legger stati­stikken” og som lett føler seg presset ut av arbeids­livet av alle de vel­mente syke­fra­værs­kam­pan­jene.

Sykefraværet er faktisk ikke høyere i dag enn da Stortinget vedtok dagens syke­lønns­ordning høsten 1977, skriver Wergeland i siste utgave av Arbeids­tilsynets fagblad Arbeider­vern. Fram til da hadde bare høyere funksjonærer hatt full lønn fra første sykedag. Nå fikk alle samme rett.

Les også: De lønnsomste bedriftene har de friskeste ansatte

Både før og etter reformen førte Arbeids­giver­foreningen (NAF) fraværs­statistikk. Fraværet ble målt som produksjons­tap, slik tradisjonen var i industrien: tapte sykedager i prosent av alle avtalte arbeids­dager. Fra 2000 har Statistisk sentral­byrå (SSB) ført fraværs­statistikk. Denne omfatter hele arbeids­livet og ikke bare NHO-området. For å kunne følge utviklingen fra 1970-tallet fram til i dag, har en forsker­gruppe på SINTEF beregnet hva en statistikk for hele arbeids­livet ville vist før 2000.

"

Overlege Ebba Wergeland.

Det viser seg at syke­fraværet har ligget ganske stabilt på 6-7 prosent i over førti år, i motsetning til hva vi kan få inntrykk av fra offentlig debatt. Vi er på omtrent samme nivå i dag som da Stortinget vedtok den syke­lønns­reformen som mange nå vil gå tilbake på.

Les også: Kortvarig sykefravær er tegn på trøbbel

Mange mener at fraværet i Norge er for høyt. De tror at lavt fravær betyr godt arbeids­miljø og stiller seg djerve mål om fraværs­reduksjon. Resultatet er et trangere arbeids­liv, stikk i strid med de gode hensiktene, mener Wergeland.

Les også: Et bedre arbeidsmiljø reduserer sykefraværet

Kilde: Sykefraværet har vært stabilt siden 1972 (Arbeidstilsynet)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrevsom blir sendt ut en gang i uken! Abonner på HMS-magasinet og få seks utgaver i året.

"
Powered by Labrador CMS