colourbox_kontorlandskap
colourbox_kontorlandskap

Slik minsker du støyen i kontorlandskap

Når vi er flere som arbeider i samme rom, kan vi dele kunn­skap og erfaringer med hver­andre. Men vi kan også for­styrre. Støy kan bli så på­trengende at den nesten kan få oss til å gå fra for­standen.

Publisert

Støy­problemet er spesielt stort i storroms­kontorer.

Det danske nett­stedet Godt Arbejde har spurt arbeids­miljø­forskeren Jesper Kristiansen om hvorfor støy på kontoret er så irriterende.

Støy som ikke kan kontrolleres

Han mener støy er et spesielt stort problem i såkalte storroms­kontorer, fordi lyder brer seg utover. Lydnivået fra kontor­aktiviteter er sjelden særlig høyt, men vi vet alle at selv lav støy kan være sjenerende når vi skal konsentrere oss.

Støy kan dessuten være ekstra sjenerende når den kommer fra andre, fordi vi ikke selv kan kontrollere den. I storroms­kontorer kommer støyen nettopp fra andres aktiviteter; personer som kommer og går, snakk i bakgrunnen, telefoner som ringer osv.

Lyder stjeler oppmerksomhet

Selv om vi mangler forskning på konsekvenser av støy, antas det at støy i storroms­kontorer kan nedsette produktiviteten og medføre mer stress, fordi folk hele tiden blir forstyrret.

Hva er så den mest irriterende lyden i et storroms­kontor? Under­søkelser er nokså samstemte i at mennesker som snakker og telefoner som ringer, er de mest forstyrrende lydkildene. Lyden fra kontor­maskiner, som data­maskiner, skrivere og kopi­maskiner, kommer lengre ned på listen.

Gode råd for å minske støyen

Det er viktig å innrette seg riktig fra start. Ta hensyn til lyd­miljøet når du velger materialer i vegger, gulv og himling.

Det er mulig å dempe utbredelsen av lyden ved å sette opp skjermer av lyd­dempende materialer.

Du kan organisere arbeidet slik at ansatte som skal jobbe sammen, plasseres nær hverandre.

Inred kontoret slik at du unngår unødvendig bakgrunns­snakk, for eksempel ved å plassere uformelle møtesteder - som kopi­maskiner, kaffe­maskiner og vanntanker - vekk fra arbeids­plassene.

Lag kjøreregler, f.eks. om hvor det passer å bedrive småprat, oppfordre alle til å være flinke med å viderekople telefonen når de ikke er tilstede, osv.

Kilde: Tre skarpe til eksperten (Godt Arbejde)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS