gasskomfyr_colourbox
gasskomfyr_colourbox

Oppdatert norm for arbeidsatmosfære

Arbeidstilsynet har utgitt en opp­datering av "Veiledning om admini­strative normer for foru­rens­ning i arbeids­atmosfære".

Publisert

Normene er en vei­ledning, du er ikke sikret at stoffer ikke kan gi helse­skader. (Ill.foto)

Veiledningen inneholder en liste over ca. 500 stoffer. Forurens­nings­normene er ment for å kunne vurdere arbeids­plasser der luften er forurenset av kjemiske stoffer.

Normene er satt ut fra tekniske, økonomiske og medisinske vurderinger. Selv om normene overholdes er du derfor ikke sikret at helse­messige skader og ubehag ikke kan oppstå.

Du kan lese mer eller bestille normen hos Arbeids­tilsynet

Kilde: Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære

"
Powered by Labrador CMS