colourbox_senior
colourbox_senior

Pensjonsalderen synker

Etter flere år med økende pensjonsalder synes trenden å ha snudd. Tall fra NAV viser at pensjonsalderen sank i 2009 med 0,3 år til 63,7 år.

Publisert

Åsmund Lunde i Senter for Seniorpolitikk.

- Med finanskrise og økende arbeidsledighet måtte vi jo forvente at dette også ville gå ut over seniorene, sier direktør Åsmund Lunde i Senter for Seniorpolitikk i en kommentar til tallene fra NAV.

Holdningsendring?

NOVA-forsker Per Erik Solem har studert trender i holdninger til seniorer i arbeidslivet både før og etter finanskrisen. Funnene hans viser at de positive holdningene som har vokst frem i oppgangstider nå kan være truet.

– Dette utgjør en utfordring for IA-avtalen, sier Per Erik Solem til Forskning.no.

Neppe bare seniorer som er utsatt

Samtidig understreker Åsmund Lunde at den økende arbeidsledigheten ikke har truffet seniorene spesielt:

- I det store vil jeg si nei, men i de mest utsatte bransjene kan det ha skjedd. Men jeg har ikke noe belegg for å si det, sier Lunde.

Det som overrasker Solem er at flere unge seniorer (55-61 år) har endret sin holdning om å stå lengre i arbeid. Interessen for å utsette pensjoneringstidspunktet har flatet ut.

– Funnene betyr også at man i arbeidet med IA-avtalen ikke kan regne med at de senere års positive utvikling vil fortsette av seg selv, sier Solem.

Mindre kontroll på egen arbeidssituasjon

I oppgangstider frem til 2007 erfarte arbeidstakere en økende medbestemmelse over sin egen arbeidssituasjon, og gode muligheter for nye arbeidsoppgaver. Siden har trenden snudd, og spesielt eldre opplever nå mindre selvbestemmelse.

Solem påpeker at flere positive endringer fra oppgangstiden fremdeles er upåvirket av finanskrisen, som seniorenes arbeidsglede, opplevelse av å mestre jobben og syn på forekomst av aldersdiskriminering.

Kilde: Seniortrenden på retur (Absentia)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS