Hørsel
Hørsel

Funksjonshindring ingen hindring

En funksjons­hindring kan påvirke evnen til å røre seg, eller mulig­heten til å forstå eller å lære. I arbeids­livet er det viktig at arbeidet og arbeids­plassen tilpasses slik at den funksjons­hemmede kan utføre jobben sin.

Publisert

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å tilpasse jobben. Men hvordan?

Her får du tips om noen vanlige funksjons­hemninger og hva du kan gjøre for å lette arbeidet.

Ansatt med ned­satt beveg­elig­het? Ett stikkord er god plass.

Når vi hører ordet funksjons­hemning, tenker vi oftest på en person med nedsatt bevegelighet. For bevegelses­hemmede er det viktig med god plass for rulle­stoler, både i selve arbeids­lokalene, korridorer, dør­åpninger, kantine, toaletter, parkerings­område osv. Iblant kan det være behov for en rullestol­rampe eller stødig ledestang.

Les også: De beste hodene får ikke alltid bein å gå på

For synshemmede er det viktig med god belysning. For å unngå ulykker bør alle utstikkende gjenstander markeres. Det samme gjelder trapper. Arbeider den ansatte med data­maskin, kan det være nødvendig med et program som forstørrer tekst og kontrast på skjermen.

"

Det finnes en rekke hjelpemidler for ansatte med lese- og skrivevansker.

Også lese og skrive­vansker er en funksjons­hemning. Blant ting som kan lette arbeidet er ord­behand­lings- og rett­skrivnings­programmer, program­vare for kunstig tale, lydbøker, hånd­data­maskiner og diktafoner.

Les også: Flere funksjons­hemmede i arbeid og Langt igjen til arbeid for alle

Diabetikere er avhengige av regel­messige måltider og jevn døgnrytme. Dette bør tas hensyn til ved plan­legging av arbeids­tiden. Mange diabetikere får også lettere infeksjoner. For å minske risikoen for infeksjon bør person­kontakt begrenses.

"

Angst kan ha mange årsaker, bl.a. mye overtids­arbeid.

Uro, angst eller depresjon er en funksjons­hemning som kan påvirke arbeidet negativt. Arbeidsgiveren bør være være oppmerksom på psykiske problemer og tilpasse arbeidet etter arbeids­takerens forutsetninger. Det er meget viktig at ledelsen gir støtte til personer som har psykiske problemer.

For å gjøre det lettere for hørselsskadde bør all unødig bakgrunnslyd dempes med for eksempel lyd­absorberende takplater. Lysforholdene er også viktige, ettersom mange med nedsatt hørsel leser på leppene. Teleslynge kan iblant være et godt hjelpemiddel.

Les også: Mange svensker sliter med funksjonshemninger på jobben

I prosessen er det selvsagt fornuftig å kommunisere godt med den ansatte, som best vet hvor skoen trykker. Du kan også rådføre deg med bedrifts­helse­tjenesten, den ansattes fastlege, annet helse­personell og NAV. NAV kan i mange tilfeller gi støtte til tiltak for å ansette eller beholde funksjons­hemmede.

Kilde: arbeidsmiljø nyheter nyheter januar 2010 ia - inkluderende arbeidsliv arkiv 2010 siste nytt

Powered by Labrador CMS