Funksjonshemmet-i-arbeid-2
Funksjonshemmet-i-arbeid-2

Funksjonshemmede vil jobbe

78 000 funksjonshemmede ønsker seg jobb. Dette tilsvarer en fjerdedel av de funksjonshemmede uten jobb.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Totalt er 323 000 funksjonshemmede i Norge utenfor arbeidsmarkedet. 24 prosent, 78 000 av disse ønsker seg arbeid. Dette er på omtrent samme nivå som forrige undersøkelse ved utgangen av 2009, viser Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse for andre kvartal i år.

Mangler virkemidler

Mens sysselsettingen blant funksjonshemmede er på 43,6 prosent, er andelen 74,6 prosent for befolkningen samlet sett. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) mener myndighetene har skylden for dette skillet.

– Tallene viser at myndighetene så langt ikke har funnet kraftfulle virkemidler i arbeidet for å øke funksjonshemmedes deltakelse i arbeidslivet, sier FFOs generalsekretær Liv Arum.

Styrk tilretteleggingen

Hennes synspunkt deles av de funksjonshemmede som har deltatt i undersøkelsen. Ifølge SSBs tall oppgir 41 000 funksjonshemmede som har jobb at de har behov for bedre tilretteleggelse av arbeidssituasjonen.

– Dette er i seg selv en viktig utfordring. Det forteller oss at mange flere kunne vært i jobb dersom tilretteleggingen hadde vært kraftig styrket, sier Arum.

Hun håper nå at regjeringens sysselsettingsstrategi for funksjonshemmede skal bære frukter, og at det blir satset på tiltak som virker.

(NTB)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS