Helsingfors

Finnene vil jobbe lenger

Stadig flere finske arbeidstakere vil fortsette å arbeide etter at de har fylt 63 år.

Publisert

Gatebilde fra Helsingfors. (Foto: Jan Tveita)

Flere og flere finske arbeidstakere er villige til å fortsette å jobbe etter at de har fylt 63 år, viser en undersøkelse fra det finske Arbetshelsoinstitutet. To tredeler av finnene som har fylt 45 år, kan tenke seg å fortsette å arbeide etter fylte 63 år, dersom helsen tillater det og det lønner seg økonomisk, melder det finske nyhetsbyrået FNB.

Meningsfylt arbeid

Noe som betyr stadig mer for finske lønnstakere, er at arbeidet er meningsfylt, interessant og utfordrende. Også fleksibel arbeidstid har fått større betydning. Muligheten for fleksibel arbeidstid har likevel ikke økt nevneverdig i Finland i løpet av 2000-tallet.

En tredel, 36 prosent av de arbeidsaktive i aldersgruppen 45 år og eldre, planlegger under ingen omstendigheter å fortsette å arbeide etter at de har fylt 63.

Overvekt, alkohol og søvnmangel

Omtrent hver syvende yrkesaktive finne har en kronisk sykdom som påvirker arbeidsevnen. Finnenes arbeidshelse lider også stadig mer under overvekt, rikelig alkoholinntak og altfor få timers nattesøvn. Overvekt er vanligst blant menn i byggebransjen, transportbransjen, i jordbruk og datakommunikasjon.

Cirka 40 prosent av mennene og 20 prosent av kvinnene er i risikosonen på grunn av sitt alkoholforbruk. Hver sjette finne sover maksimalt seks timer pr. døgn.

(FNB)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS