Arbeidsliv 2

Ny IA-avtale på plass

I går undertegnet partene i arbeidslivet en ny avtale om et inkluderende arbeidsliv.

Publisert

(Illustrasjonsfoto:PangPang)

Som arbeidsgiver for de ansatte i staten er fornyingsminister Rigmor Aasrud glad for den nye IA-avtalen. Hun sier at staten skal følge opp.

– Jeg er glad for at vi har kommet i mål med en ny IA-avtale. Arbeidslivets parter viser med dette at de ønsker å ta felles ansvar for å skape et inkluderende arbeidsliv og redusere sykefraværet. Vi har fått nok et godt eksempel på at trepartssamarbeidet i Norge er en styrke for vårt samfunn, sier Aasrud.

Store ambisjoner

De store ambisjonene i IA-avtalen blir videreført i den nye avtalen:

Innsatsen for å forebygge sykefravær og øke jobbnærvær skal forsterkes.

Arbeidet for å hindre at noen faller ut av arbeidslivet skal forsterkes, og det skal sikres at personer med nedsatt funksjonsevne inkluderes og får tatt i bruk sin kompetanse og sine ressurser.

Avgangsalderen

Det tredje delmålet dreier seg om å heve avgangsalderen. Det har man lykkes godt med hittil, ifølge Aasrud. Med økende levealder, stadig høyere kompetanse, og et mye større antall seniorer i Norge enn for bare noen år siden er dette et viktig mål.

– Som sentral arbeidsgiver i staten tar jeg utfordringen i IA-arbeidet på alvor og jeg kan love at vi vil følge opp virksomhetene og bidra til at vi får et økt IA-engasjement lokalt. Skal vi lykkes i dette arbeidet, må vi lykkes i å samle partene lokalt om et systematisk arbeid. Det krever økt kompetanse hos alle parter. Dette skal vi få til. Vi vil stille krav til virksomhetene om at det utarbeides konkrete aktivitetsplaner og vi er berett til å rapportere på det arbeidet som gjøres og de resultatene som skapes innenfor vår sektor. Jeg tror den nye avtalen vi har fått på plass i dag, er en god plattform å bygge det videre arbeidet på, sier Rigmor Aasrud.

(regjeringen.no)

Her finner du den nye IA-avtalen!

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som blir sendt ut en gang i uken!

Abonnér på HMS-magasinet, og få seks nummer i året!

"
Powered by Labrador CMS