Polakk_cbox523925

Friskere innvandrere fra Øst-Europa

Syke­fra­været er høyere blant inn­vandrere enn i befolk­ningen generelt. Men blant byg­nings­arbeidere fra Øst-Europa er fra­været kun 3,3 prosent sammen­lignet med 6,3 prosent for alle arbeids­takere.

Publisert

Sykefraværet er økende, men fra et svært lavt nivå.

Sykefraværet for alle arbeids­takere i bygg- og anleggs­virksomhet økte med 20 prosent fra 2. kvartal 2008 til 2. kvartal 2009, en økning fra 5,5 til 6,6 prosent. Det er Absentia som melder dette.

I gruppen innvandrere fra EU-land i Øst-Europa, der mange arbeider i denne næringen, var syke­fraværs­prosenten 2,2 prosent i 2. kvartal 2008 og 3,3 prosent i 2. kvartal 2009, en økning på 50 prosent. Økningen har vært stor, men fra et svært lavt nivå.

Sykefraværet i 2009 blant øst­euro­peiske innvandrere er derfor fremdeles langt lavere enn gjennom­snittet for alle arbeids­takere i næringen. Innvandrere fra EU-land i Øst-Europa er dominert av yngre menn som har et lavere sykefravær enn kvinner og eldre. Dette tilsier da også at de skulle ha et sykefravær under gjennoms­nittet.

Høyere sykefravær blant innvandrere totalt

Det legemeldte syke­fraværet for alle bosatte innvandrere mellom 16 og 69 år er høyere enn for alle arbeids­takere bosatt i Norge. Forskjellen var spesielt stor i 2. kvartal 2001. Det legemeldte syke­fraværet var da 6,3 prosent blant alle arbeids­takere totalt, mens det var 8,1 for innvandrere totalt, en forskjell på 29 prosent.

I 2. kvartal 2009 var det legemeldte syke­fraværet blant alle arbeids­takere på 6,3 prosent, mens det var 6,9 prosent blant inn­vandrere, en forskjell på 10 prosent. Reduksjonen i forskjellen skyldes at det har kommet mange arbeids­innvandrere fra EU-land i Øst-Europa etter EU-utvidelsen i 2004, og disse har et lavere syke­fravær enn alle arbeids­takere under ett.

Kilde: Friskere innvandrere fra Øst-Europa (Absentia)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrevsom blir sendt ut en gang i uken! Abonner på HMS-magasinet og få seks utgaver i året.

"
Powered by Labrador CMS