Febersyk-v2
Febersyk-v2

Fire av ti sykmelder seg på grunn av jobben

40 prosent av syke­fraværet er direkte knyttet opp til arbeids­plassen, sier forsker Ingrid Sivesind Mehlum ved Statens arbeids­miljø­institutt (Stami) til NRK.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox.com)

I forbindelse med doktorgradsarbeid har Sivesund Mehlum funnet ut at ved fravær mer enn 14 dager, rapporterte 40 prosent av dem som var borte at det skyldtes helseplager som var knyttet til arbeidsplassen.

– Og da gikk det særlig på tungt fysisk arbeid, å løfte og bære tungt, og å stå mye, sier Sivesund Mehlum.

Hun mener mye av sykefraværet kan hindres hvis vi tilrettelegger arbeidet.

– Noen er veldig flinke på dette med tilrettelegging, det er jo en del av IA-arbeidet og IA-avtalen. Noen har kommet langt med dette, og noen har ikke kommet i gang. Så det er veldig mye å hente ved å tilrettelegge arbeidet for personer som er syke, enten det skyldes jobb eller andre ting, sier Sivesund Mehlum.

Tungt arbeid og få pauser

Det er i hovedsak tungt fysisk arbeid og få pauser som gjør at folk sykemelder seg på grunn av jobben.

Postens brevsenter i Oslo er én av mange arbeidsplasser i Norge med tungt fysisk arbeid. Tidsfrister skal holdes, og det merkes.

Alis Eriksrud har jobbet ved posten i 33 år, og har vært sykemeldt flere ganger.

– Det gikk ikke så veldig mange år før jeg begynte å merke det. Første gang fikk jeg en nakkestrekk som gjorde at jeg ikke kunne bevege hodet mitt. Det ble sykmelding i tre måneder, sier Eriksrud.

Hun fikk etter hvert andre oppgaver.

–Jeg har en helt annen form for jobb i dag. Det er ikke de tunge løftene, det er litt mer varierte arbeidsoppgaver, sier hun til NRK.

(NRK)

Hold deg oppdatert med vårtgratis nyhetsbrevsom sendes ut en gang i uken!

Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS