Nakkevondt cb550561 S
Nakkevondt cb550561 S

Blodårer gir pc-smerte

Nyere forskning ved Stami viser at smerte­utvikling kan være relatert til blod­sirkulasjonen lokalt i skulder­muskulaturen, og ikke til muskel­aktiveringen, som tidligere ble antatt å være hoved­årsak.

Publisert

Forskningen viser også viser at kontinuerlig kontor­arbeid med pc under tidspress og med høye krav til presisjon i arbeidet kan gi betydelig smerte­økning i nakke / skulder i løpet av relativt kort tid hos personer både med og uten kroniske nakke- og skulder­smerter, meldes det fra Statens arbeids­miljø­institutt.

Vanlig lidelse

Arbeids­relaterte muskel­skjelett­lidelser i nakke og skulder er svært vanlig. Ved arbeid med høye statiske belastninger kan manglende blod­til­førsel og energi­krise i musklene forklare smerte­utviklingen, melder Stami.

Men nakke-/og skulder­plager forekommer ofte ved arbeid som involverer svært lave muskel­aktiverings­nivåer i skulder­muskulaturen, for eksempel arbeid der repeterte bevegelser inngår eller ved arbeid med pc.

Tradisjonelt har det vært hevdet at smerte­utviklingen ved slikt lavgradig muskel­arbeid kommer som følge av vedvarende muskel­fiber­aktivitet som leder til energi­krise og dermed smerte.

Les også: Muskel- og skjelett­plager er skyld i halv­parten av syke­fraværet

Trolig blodårer eller mikrosirkulasjon

Denne sammenhengen er imidlertid omdiskutert, bl.a. fordi slikt arbeid sann­synligvis ikke fører til utilstrekkelig blod­tilførsel eller energi­mangel i muskulaturen.

Det er derfor vanskeligere å forklare hvorfor smerte oppstår, da nerveender som responderer på stimulus som kan være skadelig i vevet (nosiseptorer) må aktiveres for å frembringe smerte.

Nyere hypoteser søker å forklare denne smerte­utviklingen ved at nosiseptorer blir aktivert av faktorer som er involvert i reguleringen av blod­årer eller faktorer som fri­gjøres i mikro­sirkulasjonen.

Les også: Leger syke­melder muskel- og skjelett­pasienter dobbelt så lenge som manuell­terapeuter

Smerten kom raskt

"

Under kontrollerte tester viste det seg at smerten meldte seg meget raskt.

Hensikten med studien var å identifisere mulige sammenhenger mellom smerte, muskel­aktivering og blod­gjennomstrømning i skulder­muskulaturen ved kontorarbeid med pc.

En smerte­gruppe bestående av 24 fulltidsarbeidende personer med kroniske nakke/skulder­smerter og en kontroll­gruppe av 28 friske, smerte­frie personer, ble satt til å arbeide i en simulerings­modell bestående av 90 minutter pc-basert kontor­arbeid uten pause og med påfølgende 30 minutter hvile.

Allerede etter 15-30 minutter var en substansiell økning i skulder- og nakkesmerte klart synlig, og særlig hos kvinnene med kroniske nakke- og skulder­smerter. For begge gruppene ble maksimal smerte oppnådd ved arbeids­oppgavens slutt­førelse – altså etter 90 minutter.

Kroniske lidelser forverret utviklingen

Utviklingen i smerte gjennom testen var forskjellig i gruppene, med en klart raskere utviklings­takt hos gruppen med kroniske lidelser. Det overraskende var at også de friske deltakerne rapporterte en betydelig smerte­økning, men først etter å ha arbeidet i 30-45 minutter.

Etter 30 minutter hvile ble smerte­nivåene målt, og for begge gruppene ble skulder­smertene funnet å være høyere enn ved oppstart. Smertene hos gruppen med kroniske plager var signifikant høyere enn hos kontroll­gruppen. Kontroll­gruppen hadde også et noe raskere fall i smerte­opplevelse etter øvelsens slutt.

Les også: Nakke­smerter gir mindre presisjon i arm­bevegelsene. Det kan gi legen et objektivt verktøy for å måle slike smerter.

Lavere blodgjennomstrømning

Blodgjennom­strømningen i den øvre skulder­muskulaturen (trapezius) økte fra øvelsens start, men viste en nedad­gående trend etter 15-30 min arbeid. Denne trenden var tilnærmet sammenfallende i tid med smerte­økningen i begge gruppene.

Blodgjennom­strømningen var imidlertid høyere enn nivået før start gjennom hele arbeidstiden i begge gruppene, hvilket skulle indikere tilstrekkelig blod-/ og energi­tilførsel. Videre viste analysene en signifikant assosiasjon mellom smerte­rapporteringen og blod­sirkulasjonen, men ikke mellom smerte­rapporteringen og muskel­aktiverings­nivået.

Les også: Utbrenthet fører til store smerter i muskel og skjelett

Ikke jobb ikke lenger enn 1/2 time

Funnene i studien kan bety at dersom du driver med svært konsentrert pc-arbeid bør du sannsynligvis ikke arbeide lenger enn ca. 30 minutter i strekk for å unngå smerte. Har du allerede kroniske smerter bør man derimot ta hyppige pauser i pc-arbeidet for å unngå altfor sterk smerte.

Kilde: Nakke- og skuldersmerter som følge av kontorarbeid med PC (Stami)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrevsom blir sendt ut en gang i uken! Abonner på HMS-magasinet og få seks utgaver i året.

"
Powered by Labrador CMS