Ergoheffa 2006
Ergoheffa 2006

Ny utdanning ved HiVe

Høgskolen i Vestfold har startet Norges eneste tverr­faglige videre­utdanning for arbeid i bedrifts­helse­tjenester. Studiet kvali­fiserer studentene til praktisk helse-, miljø- og sikkerhets­arbeid slik arbeids­miljø­loven krever av bht-personell.

Publisert

Studiet er faglig knyttet til Høgskolen i Vestfolds master­studium i helse­fremmende arbeid. Det er utviklet av arbeids­livsforsker og professor Bjørg Aase Sørensen og hennes kolleger ved Senter for Helse­fremmende Nærmiljø­arbeid (HENÆR). Det er Fysioterapeuten.no som melder dette.

"

Fra et studium i ergonomi ved HiVe.

Studiet bygger på en forståelse av at helse i stor grad bestemmes av samfunns- og arbeids­messige miljø­forhold. Studiet er et deltids­studium over to år. Det gir 60 studiepoeng, og består av cirka to ukes­samlinger i semesteret med IKT-basert under­visning mellom samlingene. Studiet består av fire fag; Teori og verdi­grunnlag i helse­fremmende arbeid, grunnnleggende BHT-arbeid, settings­tilnærming i arbeids­livet, og medvirknings­prosesser i HMS-arbeid.

For opptak til studiet kreves bachelorgrad og minst to års praksis innen et relevant fagfelt som eksempelvis pleie- og omsorg, fysio- eller ergoterapi, eller personal- og helse-, miljø- og sikkerhets­arbeid.

Neste planlagte kurs starter opp i mars. Les mer om studiet på http://www.hive.no/henaer/. Fra før har HENÆR blant annet master­grads­utdanning i helse­fremmende arbeid.

Kilde: Ny tverrfaglig videre­utdanning ved Høgskolen i Vestfold (Fysio­terapeuten)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrevsom blir sendt ut en gang i uken! Abonner på HMS-magasinet og få seks utgaver i året.

"
Powered by Labrador CMS