brann.jpg
brann.jpg

Skjerpede krav til brannsikkerhet

Den nye plan- og bygningsloven inneholder skjerpede krav til blant annet brannalarmanlegg og evakueringsplaner. De nye bestemmelsene gjelder for nye bygg som byggeanmeldes fra og med 1. juli.

Publisert

I nye flerleilighetsbygg med heis må det installeres automatiske slokkeanlegg, for eksempel sprinkling. (Ill. foto: Colourbox.com)

Byggsaksdelen til den nye plan- og bygningsloven med blant annet skjerpede krav til brannalarmanlegg for de fleste bygningstyper trådte i kraft 1. juli 2010.

For boliger kreves nå seriekoblete røykvarslere tilknyttet strømnettet, men med batteribaserte reserveløsninger dersom det oppstår strømbrudd.

Automatiske slokkeanlegg

I nye flerleilighetsbygg med heis må det installeres automatiske slokkeanlegg, for eksempel sprinkling. Ved brann kan heisen ikke brukes. Automatiske slokkeanlegg vil forlenge rømningstiden, slik at eldre og personer som trenger hjelp til evakuering får noe lengre tid på seg for å komme seg i sikkerhet.

Evakueringsplaner

For bygg i risikoklasse 5 og 6, for eksempel omsorgsboliger, pleie- og helseinstitusjoner og for andre publikumsbygg som hoteller, teatre, idrettshaller osv., skal det foreligge evakueringsplaner før bygningen tas i bruk.

Ytterligere nye bestemmelser vil tre i kraft fra 1. juli neste år. Det gjelder blant annet for montering av ildsteder og kontrollordningene i byggesaker.

Plan- og bygningsloven forvaltes av Statens bygningstekniske etat (BE).

(Kilde:

Powered by Labrador CMS