Varsling
Varsling

Varsling nytter men koster

Ansatte som varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, mener at varslingen nytter. Samtidig forteller de om lavere jobbtrivsel, og at de i større grad blir mobbet enn andre.

Publisert

(Illustrasjon: Colourbox.com)

Media har tatt opp flere store varslersaker, men de fleste sakene hører vi aldri om. De rapporteres internt og løses internt, skriver forskning.no.

Stipendiat Brita Bjørkelo disputerte nylig for doktorgraden med avhandlingen Whistleblowing at work ved Universitetet i Bergen. Da hun begynte å arbeide med varslere, hadde hun et inntrykk av at de som sier fra om kritikkverdige forhold, får det vanskelig i ettertid. Men slik er det ikke for brorparten av varslerne.

Varsling er effektivt

– De fleste sier at ingenting skjedde med dem etterpå. Men samtidig rapporterer de om lavere jobbtilfredshet, og høyere nivåer av mobbing enn andre ansatte. Vi kan ikke måle at mobbing skyldes det at de varslet, men vi kan heller ikke utelukke det, sier Bjørkelo.

– Det viktigste funnet er at varsling er effektivt og at de fleste ikke blir straffet, påpeker Bjørkelo.

Ulike erfaringer

De fleste i undersøkelsen sa fra om forhold som gjaldt enkelthendelser eller enkeltpersoner, ikke avvik som gjennomsyret organisasjonen. Bjørkelo har heller ikke undersøkt saker hvor de ansatte har sluttet som følge av varslingen, og kjenner ikke til hvor mange dette gjelder.

Bjørkelo mener at det som regel går bra i de fleste varslersakene, men at det i enkelte tilfeller kan gå riktig ille for den som sier ifra.

I en dybdestudie intervjuet hun en person som hadde varslet om et problem som var mer utbredt ved arbeidsplassen. Vedkommende fortalte at varslingen hadde ført til et forverret arbeidsmiljø som gikk ut over helsen.

– Vi kjenner eksempler på varslere som blir satt til å gjøre en jobb uten innhold, men med rutineoppgaver og repeterende plikter. Da ser vi at reaksjonene fra arbeidsgiver får alvorlige konsekvenser for helsen til varsleren, sier Bjørkelo til forskning.no.

Hun mener flere slike saker kan indikere at det får mindre konsekvenser dersom du varsler om enkelthendelser, enn om mer omfattende problem i organisasjonen.

– Det kan se ut som om de som varsler om ting som ikke angår toppledelsen, klarer seg fint. Men hvis de rapporterer om mer alvorlige ting høyt i systemet, kan det gå veldig ille, sier Bjørkelo.

(forskning.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS