Ung raner

Svensk handel krever at butikkranerne stoppes

Angsten for å bli truet med våpen og utsatt for ran er svensk handels største arbeidsmiljøproblem.

Publisert

Ung raner.(Foto: Politiet)

Butikkran øker eksplosjonsartet i Sverige. I 2009 ble det begått 1161 butikkran, en økning på 25 prosent. Bak hver avisoverskrift om ran av en butikk finner vi mennesker som er rammet. Forbrytelsene sette dype spor hos butikkansatte og ryster bransjen. Angsten for å bli truet med våpen og ranet er i dag svensk handels største arbeidsmiljøproblem.

Samfunnsproblem – ikke handelsproblem

Ingenting tyder på at ransutviklingen er på vei til å snu. Dette er skremmende fordi svensk handel bruker enormt store ressurser på sikkerhetstiltak. Straffbare handlinger mot handelen berører alle. Svenske forbrukere betaler hvert år 2000 kroner for de lovbruddene som rammer handelen. I Sverige koster forbrytelser mot handelen 12 milliarder kroner i året. Flere må ta ansvar og vise handlekraft, krever Svensk Handel.

Svensk Handel er aktive pådrivere for sikkerheten i varehandelen. Kravene bransjeorganisasjonen stiller, er:

● Alle væpnede ran skal klassifiseres som grove.

● Unge butikkranere må stoppes i tide.

Samtidig har handelen gjennomført mange sikkerhetstiltak for å redusere antall butikkran, blant annet gjennom å igangsette sikkerhetsutdanning, innføre lukkede kontanthåndteringssystemer, seddelbokser og deponeringsskap, ansatt flere sivile og uniformerte vektere, satt opp overvåkingskamera, installert overfalls- og innbruddslarm og bygd tyveri- og ranssikre montre i butikkene.

Nå får det være nok

Svensk Handel, Icanyheter och SSLF går nå ut sammen i et felles opprop mot volden. Din stemme kan gjøre forskjell, sier samarbeidspartene. De oppfordrer alle til å hjelpe handelen med å samle underskrifter mot butikkran gjennom å laste ned og skrive ut en navneliste. Eller sende ditt navn på e-post til info@svenskhandel.se. Merk e-posten Nå får det være nok! Alle underskrifter vil bli overlevert til den svenske justisministeren Beatrice Ask med krav om virkningsfulle tiltak.

Fakta om ran i handelen

● I 2008 ble det begått 1009 butikkran i Sverige – det er tre ran om dagen.

● Ranene økte med 25 prosent fra 2007 till 2008.

● Ran som ble begått med våpen står for den største økningen.

● Flest ran begås av personer i aldersgruppen 15-20 år. Disse står for 42 prosent av alle ran. Majoriteten av ranerne i aldersgruppen er 15-17 år.

● 80 prosent ble dømt til to års fengselsstraff eller mindre.

● 20 prosent ble dømt til minstestraff.

(Svensk Handel)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som kommer ut en gang i uken!

Abonnér på HMS-magasinet og få seks nummer i året!

"
Powered by Labrador CMS