Null sykefravær på ni måneder

I dag starter fohandlingene mellom regjeringen, LO og NHO om en ny IA-avtale, for å få ned sykefraværet. Kanskje kan teamleder i Tollpost Globe tjene som et eksempel til etterfølgelse for partene i arbeidslivet.

Publisert

Regjeringen burde se mot selskapet Tollpost Globe, og spesielt teamleder Servet Filizer som har gjort underverker med fraværsstatistikken til de femten ansatte han har hatt under seg.

Transportselskapet Tollpost Globe som har 900 ansatte i Norge, har hatt en positiv utvikling på sykefraværet, fra 10,5 prosent i 2002 til 6,5 prosent i fjor, noe som er under landsgjennomsnittet.

Enkle regler gir resultater

Aller mest imponerende resultater kan Servet Filizer vise til. Han startet i jobben som teamleder i Tollpost Globe i Oslo i 2006. Da var sykefraværet i teamet hans på 26 prosent. Men i løpet av de siste ni månedene har ikke teamet hatt én eneste fraværsdag.

Dette har Filizer klart ved å innføre enkle kjøreregler:

* Skjerpe holdningene ved å stille krav.

* Behandle alle likt.

* Slå hardt ned på mobbing og rasisme.

* Tett oppfølging av sykmeldte.

* Skape trivsel ved å vise gjensidig respekt for hverandre.

– Da jeg begynte, var det vanlig å sende en SMS til lederen om at nå tar jeg en tredagers. Det første jeg gjorde, var å kalle inn til et møte der jeg sa at det går ut over kollegene når folk som ikke er syke, blir hjemme. Vi har fått til en holdningsendring, sier Filizer.

Nulltoleranse for mobbing

Han forteller at det også var mye mobbing på arbeidsplassen, noe han ga klar beskjed om var helt uakseptabelt, og at det ville få konsekvenser i form av advarsel og – hvis det ikke ga seg – personalsak.

— Nå har vi et kjempebra arbeidsmiljø, noe som selvsagt bidrar til å redusere fraværet, sier Filizer.

Alen Jakupovic og Jon Anders Hvinden står nede ved samlebåndet som frakter pakker som snart er på vei til en rekke ulike bedrifter i Norge. Begge er enige om at Filizer har klart å skape et sammensveiset arbeidsmiljø der man stiller opp for hverandre.

— Det hadde ikke virket om Servet hadde vært sånn jeg er boss, vi må ha en god dialog. Han gir oss respekt, da får han også respekt tilbake, sier Jakupovic.

Det å være tett på de ansatte er noe Filizer prioriterer svært høyt, særlig hvis de blir sykmeldte.

— Da følger jeg opp den ansatte ved å ringe, sende blomster og sende referater fra møter på e-post, for at han ikke skal miste kontakten med jobben, sier Filizer.

Filizer understreker at den første på teamet som nå blir syk og må være hjemme, ikke har noe å bekymre seg for.

— Jeg har tvunget folk til å bli hjemme tidligere. En ansatt hadde brukket ribbeina, men ville på jobb, noe jeg nektet ham. Han fikk lov til å komme på et teammøte da han var i stand til å gå på bena, smiler Filizer.

(ANB)

Powered by Labrador CMS