Norge-satser-på-selvhjelp-I
Norge-satser-på-selvhjelp-I

Nasjonal konferanse om selvhjelp i arbeidslivet

Selvhjelp Norge ønsker velkommen til nasjonal konferanse om selvhjelp i arbeidslivet tirsdag 20. april på Thon Hotell Oslo Airport, Gardermoen.

Publisert

(Illustrasjon: Selvhjelp Norge)

Selvhjelp Norges ønsker med sin nasjonale konferanse 2010 å bidra til å gjøre selvhjelp som forståelse og arbeidsform tilgjengelig for alle deler av arbeidslivet og knytte arbeidet opp mot Samhandlingsreformen og oppfølgingen etter Opptrappingsplanen for psykisk helse.

Målgruppe HR- og HMS-ansvarlige

Konferansens målgruppe er HR- og HMS-ansatte, verneombud, BHT, ledere og tillitsvalgte i arbeidslivet. Vi retter oppmerksomheten mot arbeidslivet – som et ledd i arbeidet med å gjøre selvhjelpsforståelsen og selvhjelpsverktøyet tilgjengelig for flere. Fokus vil være på problemet som ressurs i arbeidet med livsproblemer.

Livsproblemer i arbeidslivet

I arbeidslivet konfronteres vi daglig med egne og andres livsproblemer. Det kan handle om sorg, angst, rus, somatiske lidelser, samlivsproblemer, mobbing, nedbemanning og omorganiseringer m.m. Hva skjer med deg når du mister jobben, er redd for å miste den eller at du opplever at ansvar blir tatt fra deg som et resultat av din vanskelige livssituasjon? Det kan være lite som skal til før en situasjon blir vanskelig eller tar form av et livsproblem. Da kan veien ut av arbeidslivet bli kort.

Nasjonal plan for selvhjelp

Selvhjelp Norges arbeid utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet og legger til grunn den nasjonale planen for selvhjelp. I denne heter det:

– Det overordnede målet med den nasjonale planen er å styrke selvhjelpsarbeidet. Målet er å gjøre selvhjelp som arbeidsform tilgjengelig for flere, fremme systematisk kunnskap og utvikling om selvhjelp og bidra til at selvhjelp som verktøy kan brukes innen psykisk helsearbeid, både for brukere og hjelpere.

Ta aktivt ansvar

Selvorganisert selvhjelp og arbeid i selvhjelpsgrupper er en egen selvstendig virksomhet, forskjellig fra andre former for hjelp. Det handler om ikke å være passiv mottaker av andres hjelp. Selvhjelpsarbeidet er basert på troen på at mennesker kan ta aktivt ansvar for og bli deltaker i eget liv, men det handler ikke om at enhver er sin egen lykkes smed. En selvorganisert selvhjelpsgruppe er et eksempel på et arbeidsfellesskap der mennesker kan trene på mestring og støtte hverandre i endringsprosesser.

Ikke alternativ til behandling

Selvorganisert selvhjelp er ikke et alternativ til behandling der behandling er nødvendig, men virksomheten har vist seg å være et svært vellykket supplement. Selvhjelp handler om mestring, forebyggende og rehabiliterende arbeid og i et større perspektiv – folkehelse. Kunnskapen som genereres i og mellom oss gjennom selvhjelpsarbeidet, er kunnskap av allmennyttig karakter og kan være avgjørende for om en behandling blir vellykket eller om behandling i det hele tatt blir nødvendig.

Påmelding: www.selvhjelp.no. Der finner du også mer informasjon om Selvhjelp Norge. Deltakelse på konferansen er gratis.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som sendes ut en gang i uken!

Abonner på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS