Billakkering
Billakkering

Kjenner til underrapportering

Myndighetene kjenner til at det foregår underrapportering av skader i arbeidslivet.

Publisert

Ifølge en ny rapport fra NOA forekommer det underrapportering av arbeidsskader blant annet fra bilverksteder. (Foto: Jan Tveita)

Derfor må arbeidsgiverne bli mer bevisst på å melde fra om skader, ikke minst av hensyn til den enkelte arbeidstaker, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet til Aftenposten.

Lederen i Arbeidstilsynet har ifølge avisen lenge vært klar over at det foregår en betydelig underrapportering, og at skadestatistikken ikke gir noe fullstendig bilde over arbeidsskadene i norsk arbeidsliv.

– Derfor foretar vi også en vekting av tallene, varierende fra bransje til bransje, sier hun til avisen.

Formålet med rapporteringen viktig

–Men det er jo også viktig å være klar over hva registreringssystemet skal brukes til, legger hun til. I utgangspunktet er dette meldinger fra arbeidsgiver til Nav, der de vurderer om den skadde har rett til yrkesskadedekning. Disse meldingene får vi kopi av. Så det primære er altså ikke statistikkformål. Vi bruker heller ikke denne statistikken til risikobasering, men primært til mer spesifikke analyser i enkelte bransjer.

15 000 årlige tilsyn

– Nå vi foretar en risikovurdering av en arbeidsplass, bygger vi også på den kjennskapen som våre 15 000 årlige tilsyn gir til norske arbeidsplasser, sier Finboe Svendsen. – I tillegg kommer andre data, blant annet fra levekårsundersøkelsene til Statistisk sentralbyrå, som også gir en del svar på ulykker og skader i arbeidslivet.

Arbeidsgiverne må melde fra

–Det er kjempeviktig at arbeidsgiverne, særlig av hensyn til arbeidstakerne, blir mer bevisst når det gjelder å melde fra, først og fremst om mer alvorlige ulykker. Det gjelder særlig i små og mellomstore bedrifter, hvor risikoen er størst for at det glipper, sier Finboe Svendsen til Aftenposten.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS