Vedlikeholdsarbeid.jpg
Vedlikeholdsarbeid.jpg

Det farlige vedlikeholdet

I perioden 2000 fram til i dag har 57 personer omkommet i forbindelse med vedlikeholdsarbeid i Norge. Til sammen utgjør dette 12 prosent av arbeidsskadedødsfallene.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Med vedlikeholdsarbeid følger ofte risiko for skader og ulykker, skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider. Årsaken er at maskiner ofte er involvert og at vedlikehold er arbeidsoppgaver arbeidstakere ikke er vant til å utføre.

Mange ulykker skjer dessuten når man må reparere noe som plutselig ikke fungerer. Manglende kompetanse, feil verktøy, tidspress og stress er sentrale årsaker til at ulykker ofte skjer i forbindelse med denne type vedlikehold og reparasjon.

– Det er ekstra viktig at arbeidsgiver planlegger denne type oppgaver nøye, og at det er kvalifisert personell som utfører vedlikeholdet, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen.

Vedlikeholdet får tilsyn

Arbeidstilsynet planlegger nå å ta inn vedlikehold som tema på tilsyn i aktuelle bransjer i 2011. Nylig ble det satt et ekstra søkelys på sikkert vedlikehold over hele Europa. EU-tall viser at 10-15 prosent av arbeidsskadedødsfall skjer i forbindelse med vedlikeholdsoppgaver.

Det europeiske arbeidsmiljøorganet i Bilbao koordinerer og er initiativtaker til kampanjen Sikkert vedlikehold 2010-2011, som arrangeres over hele Europa. Arbeidstilsynet, LO og NHO deltar i Det europeiske arbeidsmiljøorganet, som er basert på et trepartssamarbeid.

Arbeidsmiljøorganet har utarbeidet informasjonsmateriell og faktaark om temaet som oversettes til norsk og vil bli tilgjengelig så snart det er klart via arbeidstilsynet.no.

Arbeidstilsynet har også laget en ny faktaside om vedlikehold.

(arbeidstilsynet.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS