Foredrag_7365_L
Foredrag_7365_L

Sammen for et godt arbeidsmiljø

LO, NHO, Statens arbeids­miljø­institutt og arbeids­miljø­myndig­hetene ved Arbeids­til­synet og Petro­leums­til­synet har gått sammen om en konfe­ranse om og for et godt arbeids­miljø 28. april.

Publisert

Inkludering og godt arbeidsmiljø står på dagsorden.

Betydningen av et godt arbeids­miljø er også fremhevet i den nye avtalen om et inkluderende arbeids­liv. Konferansen finner sted på Verdens­dagen for helse og sikkerhet på arbeids­plassen, på Oslo kongressenter Folkets hus.

Den vil gi et bilde av arbeidsmiljø­situasjonen i Norge og arbeidsmiljø­utfordringene sett med myndighetenes og partenes øyne.

Konferansen vil også gi eksempler fra virksomheter som har lyktes med å ta tak i arbeidsmiljø­utfordringene, og vise hvordan det kan gjøres. Virksomhets­eksempler vil vise gevinstene av et godt arbeids­miljø for ansatte som trives og for virksom­hetenes økonomi.

Påmeldings­frist er 14. april 2010. For påmelding og mer info, se:

Sammen for et godt arbeidsmiljø – konferanse 28. april (Stami)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS