Nina Askvik nett1

Radisson Blu Hotel Norge fikk reiselivets HMS-pris

Radisson Blu Hotel Norge i Bergen ble denne uka tildelt NHO Reiselivs HMS-pris. Juryen la vekt på hotellets forebyggende arbeid, oppfølging av sykemeldte samt godt utviklingsarbeid i planlegging, organisering og gjennomføring av HMS-arbeid i bedriften.

Publisert

Nina Askvik er hotelldirektør på Radisson Blu Hotel Norge.(Foto: Ørjan Deisz, Bergens Tidende)

– Det er en stor ære å motta prisen, men dette er de ansattes pris, så hjertelig tusen takk til dem, sier hotellets direktør, Nina Askvik, som leder en bedrift med 113 årsverk og medarbeidere fra 21 nasjonaliteter.

15 kandidater

Det var 15 høyt motiverte kandidater som kjempet om prisen som ble vurdert av en jury bestående av HMS-faglig kompetanse fra NHO Reiseliv og NHO sentralt.

Juryen trakk frem følgende områder som avgjørende for at Radisson Blu Hotel Norge vant prisen:

• Engasjement i HMS- arbeidet – noe som er godt forankret i ledelsen i bedriften

• Utviklet velfungerende Intern kontrollsystemer på sentrale områder

• Dokumentasjon, avviksbehandling og erfaringsoverføring har bedriften gode rutiner på.

• Forebyggende arbeid, uønskede hendelser/ulykkesberedskap, risikovurdering er kartlagt og vurdert

• Sykefravær, håndtering av ulykker og personskader

• Orden, mathygiene og renhold – gode rutiner og oppfølging

• Samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud med jevnlige møter

• Bedriftshelsetjeneste- tett samarbeid med planer for bedriften

• IA- bedrift – tett oppfølging av sykemeldte

• Samarbeid, trivsel og medvirkning fungerer svært godt i bedriften

Trenger lagspiller

Hotelldirektør Askvik trekker også frem inspirasjonen til å fortsette det gode arbeidet etter en slik pris, men ikke uten det gode samarbeid med bedriftshelsetjenesten.

–Vi hadde ikke fått til dette uten bedriftshelsetjenesten vår, Alfa Helse, som har vært og er en viktig bidragsyter i vårt HMS arbeid. Vi kan gjøre mye internt men det å ha en profesjonell lagspiller som skjønner våre behov og tilrettelegger deretter er også vitalt om vi skal få ting til å fungere, sier Askvik.

Horecanytt.no

"
Powered by Labrador CMS