Thon Hotel Kristiansund fasade
Thon Hotel Kristiansund fasade

HMS-konferansen 2010

Kom vekst AS har gleden av å kunne invitere til HMS-konferanse i Kristiansund 9. og 10. juni.

Publisert

Operatør­selskap, under­leverandører og forsynings­baser er bare noen av mål­gruppene for HMS-konferansen.

HMS-konferansen er en videre­føring av Sikkerhets­konferansen som årlig har vært arrangert i Kristian­sund siden 2001, i regi av Midt-Norsk Base­service AS - nå Kom vekst AS.

Årets HMS-konferanse vil fokusere på økt bevissthet og skjerpede krav til HMS, trussel­bilder og fore­bygging, hva som er godt nok mht reaksjons­tid og beredskaps­punkter, det å lære av hendelsene, oppmerk­somhet og tilstede­værelse, kommunikasjon, medie­håndtering og krise­beredskap, holdninger, arbeids­glede, inspirasjon og motivasjon.

HMS-konferansen i Kristian­sund har som målsetting å:

• dele beste praksis

• fremme en bærekraftig utvikling av en HMS-kultur som hindrer feil, fare­situasjoner og uønskede hendelser

• sikre en kontinuerlig utvikling og forbedring av HMS.

Tid og sted: 9. – 10. juni 2010, Thon Hotel Kristiansund

Påmeldingsfrist: 21. mai 2010

For mer info og påmelding, gå til Kom vekst AS

"
Powered by Labrador CMS