Foredrag_7365_L

Det nærmer seg HMS-Tinget

HMS-Tinget arrangeres den 5. mai på Oslo Kongressenter. Arrangør er HMS Norge i samarbeid med Sunne organisasjoner.

Publisert

Hans Torvatn foredro om verneombudsundersøkelsen under HMS-tinget 2008. (Foto: Trond Erik Hillestad)

– HMS-Tinget har vært arrangert i en årrekke, og på programmet i år står Verneombudets dag, som i år har et innhold som gjør det interessant også for HMS-ansvarlige, sier Jarle Hellum i HMS Norge.

Helsefremmende arbeidsplasser

– Allerede fra starten av legges det opp til en positiv og løsningsorientert holdning ved at statssekretær Roger Ingebrigtsen (bildet) fra Helse- og omsorgsdepartementet tar utgangspunkt i helsefremmende arbeidsplasser, og hvordan vi kan legge opp de langsiktige føringer for i større grad å realisere dette. Sykefraværet er til de grader blitt debattert, at det er på høy tid å snakke om det helsefremmende, mener Hellum.

Psykososialt arbeidsmiljø

– Så tar psykolog Jan Høyersten oss med inn i det store og vanskelige temaet som heter psykososialt arbeidsmiljø. De fleste av oss har vel hatt følelsen av utilstrekkelighet de gangene vi har stått overfor problemstillinger av denne art. I foredragets tittel brukes ordene Nye tilnærmingsmåter, noe som selvsagt pirrer nysgjerrigheten. Det er ingen tvil om at utfordringene i arbeidslivet i stor grad vil rettes mot det psykososiale arbeidsmiljøet i tiden fremover.

Nytt regelverk for BHT

– Ved årsskiftet 2009/2010 fikk vi et nytt regelverk knyttet til bedriftshelsetjeneste. Nå skal de som tilbyr denne tjenesten godkjennes av Arbeidstilsynet, samtidig som mange flere bransjer er forpliktet til å inngå avtale om kjøp av bedriftshelsetjeneste. Men det som er et problem, er at store deler av næringslivet mangler det vi kan kalle kjøpskompetanse. Det blir spennende å høre hvilke råd arbeidsmedisiner Arve Lie i Stami og konsernlege i DnBNOR Jan Strømme kan gi. Enten du er leder eller verneombud, er det viktig at samspillet med bedriftshelsetjenesten gir ønskede resultater.

Kroppens bevegelser

Etter lunsj beveger vi oss litt for å være i form til å gå løs på ettermiddagens saker. Det er Anne Thomte som lærer oss hvordan vi på enkel måte kan få litt riktige kroppsbevegelser inn i hverdagen.

Livsstilsendring

Deretter går vi løs på selve livsstilen. Det er cand.scient. Marianne Gimse Lie Hjelp 24 HMS som vil diskutere hvilken rolle arbeidslivet bør spille når det gjelder livsstilsendringer. Vi vet at mange av oss burde endre litt på både kost og mosjon, men her blir spørsmålet hvordan arbeidsplassen kan være en arena for dette. Har arbeidsgiver noe ansvar? Bør verneombudet være en pådriver?

Økonomi og HMS

To forskere fra SINTEF, Karl Gerhard Hem og Anne Mette Bjerkan, vil ta for seg økonomiske spørsmål knyttet til HMS-arbeidet. Dette er en særdeles aktuell problemstilling for oss alle. At det er en kostnadsside ved HMS-arbeidet, er lett å påvise. Men enda viktigere er det å kunne dokumentere lønnsomheten i det forebyggende arbeidet. Verneombudene sliter ofte med at det kun er utgiftene som fremkommer. Vi trenger en klargjøring av den økonomiske siden.

Verneombudsrollen

Dagen avsluttes med innlegg om verneombudsrollen og om BHT i forhold til AMU. Tidligere hovedverneombud ved Kunsthøgskolen i Oslo, Siren Tjøtta , vil reflektere over hvordan verneombudsrollen fungerer i det daglige.

AMU og BHT

Arbeidsmedisiner Lisbeth Juell Dahl i Hjelp24 BHT vil komme med innspill på hvordan Arbeidsmiljøutvalget kan samarbeide med bedriftshelsetjenesten. Det er ingen grunn for ikke å nyttiggjøre seg den kompetansen som finnes i bedriftshelsetjenesten.

Miniutstilling

På HMS-Tinget 2010 vil det også arrangeres en miniutstilling der ulike private og offentlige aktører innenfor HMS vil være representert. Dette vil bidra til å gjøre årets konferanse enda mer matnyttig for den enkelte.

Jarle Hellum i HMS Norge ønsker alle velkommen til HMS-Tinget 2010!

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS