Oljearbeid-colourbox
Oljearbeid-colourbox

Ufullstendige granskninger

Petroleums­industrien legger større vekt på mennesker og tekno­logi enn på organi­satoriske fak­torer når den gran­sker ulykker. Det kan føre til at de baken­for­lig­gende årsaker aldri blir funnet.

Publisert

Hvis de egent­lige feilene ikke kommer frem, blir det også vanske­ligere å for­hindre ulykker i frem­tiden.

Det konkluderer en studie som Insti­tutt for energi­teknikk (IFE) har utført for Petro­leums­tilsynet (Ptil).

Hvert år skjer det flere uønskede hendelser på norsk sokkel, og flere er så alvorlige at selskapene må sette i gang gransking av hendelsen.

Studien viser at direkte årsaker ofte blir identi­fisert, men at granskerne ikke i til­strek­kelig grad kommer til bunns i årsaks­forholdene til ulykken.

- Vi ser at menneskelige feil­handlinger og opp­merk­somhet på individet får større plass enn organi­satoriske faktorer i gransk­ninger av ulykker og alvorlige hendelser, sier Hilde Heber og Siri Wiig i Ptils fag­nett­verk for arbeids­miljø.

Dermed blir et ufullstendig bilde av årsaken lagt fram. Dette vil igjen gjøre det vanskelig å forhindre lignende hendelser i fremtiden.

Kilde: Ulykkes-granskningene er ufullstendige (Petro.no)

Les også: Oljearbeidere er bekymret for sikkerheten (Safe.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS