Mobbing-Colourbox

Tidlige tegn på mobbing

En av ti opplyser at de er blitt utsatt for mobbing på arbeidsplassen. Den som mobbes får ofte lavere selvfølelse, opplever utrygghet og rammes iblant av fysisk og psykisk uhelse.

Publisert

Ingen mobbes på en god arbeids­plass.

Mobbingen kan arte seg på mange måter. Felles er at den som rammes i lengre tid har følt seg utelukket og dårlig behandlet.

Utestengning kan f.eks. være at man slutter å hilse på en bestemt person eller under­slår viktig informasjon.

Gode råd: Slik unngår du mobbing på jobben

Mobberens driv­kraft er nesten alltid makt eller misun­nelse. Utløsende faktorer kan være utydelig leder­ansvar, uløste konflikter og stadige for­andringer på arbeids­plassen.

For å forhindre mobbing er det viktig å lete etter tidlige tegn. Hold øynene åpne for ute­stengelse, ned­verdigende blikk og tilbake­holding av informasjon rettet mot en bestemt person. Med­arbeidere bør utvise mot og bekrefte at han eller hun ser hva som fore­går.

"

Mobbing har flere negative konse­kvenser enn sek­suell trakas­sering.

Lederen spiller en viktig rolle og skal klar­gjøre for de ansatte at mobbing ikke aksepteres på arbeids­plassen. Gjennom å være ute i virksom­heten og treffe med­arbeiderne er det lettere å oppdage mobbing. Hvis det finnes tegn på mobbing eller uløste kon­flikter må de tas tak i straks.

Les også: Ingen blir mobbet på en god arbeids­plass

Hvis du mobbes på jobben kan det være vanskelig å bryte den negative spiralen på egen hånd. Snakk med bedrifts­helse­tjenesten, verne­ombudet eller en god venn for støtte og råd. Er du for­trolig med sjefen, kan du vende deg til ham eller henne.

En mulig veg er å ta opp situasjonen direkte med mobberen i enerom. Det krever at du må være for­beredt på å ta imot kritikk.

Hvis det har gått lang tid og mobbingen bare fortsetter, kan bytte av jobb være den eneste løsningen.

Kilde:

Powered by Labrador CMS