medarbeider_colourbox610241.jpg

Temadag om arbeidsmiljøundersøkelser

Handelshøyskolen BI inviterer til temadag 10. desember. Jevnlige arbeids­miljø­under­søkelser kan være et godt redskap for en leder - hvis de utføres riktig.

Publisert

Hvordan gjennomføre - og ikke minst følge opp - en kartlegging?

Mange bedrifter gjennom­fører under­søkelser for å kartlegge miljøet på arbeids­plassen. Dette kan gi mulig­heter som å gripe inn tidlig og å rette opp interne samarbeids­problemer.

Pass på så du ikke gjennom­fører arbeids­miljø­under­søkelsen på en slik måte at du gjør en vond situasjon verre. En leder må være rede til å reagere på opplysninger som kommer fram. Styret eller daglig leder bør sørge for at dette også skjer i sam­arbeid med tillits­valgte.

Under den aktuelle tema­dagen vil arrangøren belyse ulike sider du bør være opp­merk­som på. Du vil få innsikt i hvordan du skal gå fram og hvilke feller du kan falle i. Erfarne spesialister med ulike ståsteder vil informere om hva som skal gjøres og ikke gjøres for å lykkes.

Praktiske eksempler på hvordan vanskelige situasjoner har blitt løst på gode måter, vil bli gjennom­gått, meldes det fra BI. Temadagen vil være praktisk anlagt og vil gi deg gode råd for hvordan starte opp og hvordan styre prosjekter - samt noe som er like viktig: opp­følgingen i etter­kant.

Det er begrenset antall deltakere på denne tema­dagen så meld deg på i tide.

Tid og sted: Handels­høy­skolen BI i Oslo, 10. desember 2009

Mer info: www.bi.no/arbeidsmiljo

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken!

"
Powered by Labrador CMS