Verneombudshjelm_L

Flere verneombud, men færre fagorganiserte

Svenske fagforeninger taper stadig flere medlemmer. Likevel har mange foreninger fått flere verneombud.

Publisert

Sverige får stadig flere verne­ombud, men trenger fortsatt flere.

Det er det svenske tids­skriftet Du & jobbet som melder dette. Fag­foreninger som LO, TCO og Saco rapporterer at det blir stadig flere verne­ombud. Hos andre ligger antallet stabilt.

En forening som IF Metall har drøyt 11 500 verne­ombud, hvilket er 200 flere enn for et år siden. Sam­tidig taper foreningen ca. 3000 med­lem­mer i året.

– Vi har jobbet hardt for å styrke de lokale verne­ombudene og påse at dem som velges raskt får opp­læring, sier Stefan Wiberg, arbeids­miljø­ombudsmann i IF Metall.

Fortsatt er det mange arbeids­plasser som ikke har verne­ombud. Bare 11 prosent av arbeids­plassene der Unionen har medlemmer, har verneombud. Og det svenske LO anslår at det trengs 100 000 nye verne­ombud, først og fremst på mindre arbeids­plasser.

Les mer hos Du och jobbet

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken!

"
Powered by Labrador CMS