Ransøvelse-Hotell-1

Arbeidstakere utsatt for vold og trusler

Arbeidstilsynet vil gjennomføre en landsomfattende tilsynskampanje i bransjer som er spesielt utsatt for vold, trusler og ran.

Publisert

Flere Oslo-hoteller er blitt ranet i år. Hotellansatte opplever ran som svært skremmende. (Ill. foto: Jan Tveia)

Startskuddet for kampanjen var 1. september, og kampanjen skal gå ut året. Målet er at det skal gjøres 800 tilsyn i forkjellige bransjer for å kartlegge risiko. Kampanjen vil også se på rutiner når det gjelder vold og trusler mot arbeidstakere.

Prosjektleder Annik Apall Austad i Arbeidstilsynet sier at tilsynet særlig vil se på arbeidsplasser som er spesielt utsatte for ran. Det vil innbefatte alenearbeidende og de som har nattåpent. Gullsmeder, urmakere, kiosker og bensinstasjoner er spesielt interessante. Arbeidstilsynet vil også se på arbeidsplasser som apotek, legevakter, sykehjem og lignende.

I tilsynsvarselet som er sendt ut fra Arbeidstilsynet, heter det at vold og trusler i økende grad oppleves som et problem i en del utsatte bransjer og kan føre til store helseplager for den enkelte ansatte. Målet for kampanjen er å øke forståelsen for at vold og trusler kan føre til psykiske plager, muskel- og skjelettplager. Dette fører til store omkostninger for samfunnet, virksomhetene og arbeidstakerne som rammes.

– HSH har i lengre tid hatt fokus på nettopp vold, trusler og ran, sier sikkerhetsansvarlig i HSH, Thor Martin Bjerke. Særlig på ransforebygging i varehandelen, men også innenfor andre deler av medlemsmassen.

Ettervernsordning

Bjerke presiserer at alle HSHs medlemmer har en ettervernsordning gjennom Soscon – Dette er ikke bare en støtte for de ansatte ved ran eller trusler, sier Bjerke. - Soscon tilbyr også annen støtte for dem som opplever vanskelige situasjoner på jobb eller privat.

I tillegg administrerer HSH sertifiseringsordningen Sikret mot ran, som går ut på at de virksomheter som vurderes å være ransutsatte, kan få hjelp til å foreta sikkerhetsutbedringer.

Medlemmer av HSH som har forsikringer gjennom HSH Forsikringskontor AS, kan også søke om bistand til slikt sikkerhetsarbeid.

Trusselvurdering

For å kunne iverksette effektive tiltak mot uønskede hendelser, bør du foreta en trusselvurdering. Arbeidstilsynet har laget en del veiledere og tips som du kan benytte som mal for dette arbeidet. Et eksempel er artikkelen Arbeidsmiljø i dagligvarehandelen.

(HSH)

"
Powered by Labrador CMS