avtale_colourbox556112_edited-1.jpg
avtale_colourbox556112_edited-1.jpg

IA-avtalen må videreføres

Å lykkes med inkluderingsarbeidet er avgjørende for å sikre gode velferdstjenester, og IA-avtalen er godt forankret i kommunal sektor, mener Kommunenes Sentralforbund (KS).

Publisert

IA-avtalen må videreføres, mener KS. (Ill. foto: Colourbox.com)

Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen inviterte i juni de største arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene til Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd for blant annet å drøfte videre IA-samarbeid.

Samme mål

I de åtte årene vi har hatt IA-avtalen, har trepartssamarbeidet sikret at hele arbeidslivet har jobbet mot samme mål: Å redusere sykefraværet, fokus på rekruttering, beholde personer med redusert funksjonsevne og økt gjennomsnittlig avgangsalder, heter det i en uttalelse fra KS. Selv om ikke alle målene er nådd, kan vi likevel se en positiv utvikling på disse viktige områdene. IA-arbeidet har dessuten bidratt til holdningsendringer hva gjelder åpenhet om funksjonsevne, arbeidsplassen som arena for helsefremmende arbeid, lederens rolle og viktigheten av systematisk HMS-arbeid og sykefraværsoppfølging.

Statsråden viste til at dagens IA-avtale og virkemidler evalueres, og at resultatene av dette vil danne grunnlag for partenes diskusjoner senere. Evalueringsrapporten vil foreligge 30.juni.

(Kommunenes Sentralforbund)

"
Powered by Labrador CMS