Blind-arbeidstaker
Blind-arbeidstaker

Rekordhøyt antall yrkeshemmede

Ledighetstallene for november viser at det nå nærmer seg 94 000 yrkeshemmede.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

– Tilnærmet alle yrkeshemmede trenger tiltak for å komme i jobb. Derfor er det kritisk at hver tredje yrkeshemmet nå står i kø og venter på attføringstilbud, sier direktør Johan-Martin Leikvoll i Attføringsbedriftene.

Leikvoll peker på at det har vært negativ utvikling i hele år for de mest utsatte gruppene på arbeidsmarkedet. November måned er heller ikke noe unntak.

– Det er over 10 000 flere yrkeshemmede enn på samme tid i fjor, og det er 10 000 flere som venter på å komme i tiltak. På den bakgrunn er det derfor ekstra beklagelig at regjeringen i inneværende år ikke makter å bruke opp 163 millioner kroner beregnet på å få yrkeshemmede i arbeid. Dette innebærer 5000 færre tiltaksplasser til målrettet attføring for 2009 enn Stortinget forutsatte, sier Leikvoll.

Han håper den nye arbeidsministeren Hanne Bjurstrøm raskt tar tak i utviklingen.

– Denne skjulte arbeidsledigheten må følges minst like nøye som den registrerte arbeidsledigheten, og vi må ikke nøle med å iverksette nye og utradisjonelle tiltak, sier han.

Leikvoll mener en god løsning nå er å iverksette en dugnad i en overgangsfase hvor leverandører som har kapasitet og kompetanse kan bistå NAV med kartleggingen av personer som har behov for bistand.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS