Kvinne-hos-legen

Raskere tilbake fortsetter

Ordningen Raskere tilbake fortsetter, til tross for at flere medieoppslag de siste dagene hevder at kassen er tom.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox.com)

Ordningen Raskere tilbake går som planlagt i de fire regionale helseforetakene, melder Helse- og omsorgsdepartementet. I Helse Vest RHF er tilbudet uendret. To av de private klinikkene de har avtale med, har brukt opp avtalt ramme for 2009. Helse Midt-Norge RHF melder om uendret tilbud, og at en av institusjonene de har avtale med, har brukt opp rammen for 2009.

I Helse Nord RHF er tilbudet uendret. De private institusjonene skal ifølge avtalen ha en jevn produksjon slik at midlene brukes fordelt over året, noe institusjonene har innfridd.

I Helse Sør-Øst RHF var aktiviteten så høy i første halvdel av 2009 at det var nødvendig med tiltak. For at ikke rammen skulle overskrides, og for å bruke pengene der behovet er størst, ble helseforetakene i mai gitt et tak for aktiviteten i Raskere tilbake. I tillegg ble avtalene med de tre private leverandørene i ortopedi-kirurgi sagt opp fra 15. september. Helse Sør-Øst RHF sier nå at de kan opprettholde tilnærmet samme nivå på tilbudet resten av året som de har hatt hittil.

Udramatisk

Situasjonen er udramatisk. Aktiviteten i Raskere tilbake vil fortsette på omtrent samme høye aktivitetsnivå resten av året. Det er derfor ikke grunnlag for å påstå at pengene i Raskere tilbake er slutt og at tilbudene stoppes, ifølge en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS