Muslim 2
Muslim 2

Permitterte kan kombinere norskopplæring og dagpenger

Regjeringen endrer dagpenge­reglene slik at også per­mit­terte og delvis ledige kan kombi­nere dag­penger med opp­læring i norsk og sam­funns­kunn­skap for voksne inn­vand­rere, ifølge arbeids­ministeren.

Publisert

Aftenposten hadde i slutten av august flere oppslag om en person som deltok i norskopplæring og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Denne personen fikk ikke utbetalt dagpenger, selv om vedkommende var permittert fra sitt arbeid, melder Ledernett.no.

Årsaken var at forskriftsbestemmelsen som fastslår at det er mulig å kombinere dagpenger med opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere bare gjelder for helt ledige, og ikke for permitterte og delvis ledige.

Saken gjorde departementet oppmerksom på at det er manglende sammenheng mellom dagpengereglene, og reglene om rett og plikt til norskopplæring etter lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere.

-Gode norskkunnskaper for innvandrere er av stor betydning for å kunne fungere i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. Det er derfor viktig å stimulere og støtte tiltak som kan bidra til dette. Å forbedre norskkunnskapene er en fornuftig investering som vil bedre den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet, sier arbeidsministeren.

Les også: Innvandrere tjener like godt som nordmenn

Departementet har derfor med virkning fra 17. november 2009 endret dagpengeforskriften slik at også permitterte og delvis ledige nå har muligheten til å kunne kombinere dagpenger og opplæring i norsk med samfunnskunnskap.

Regelen gjelder all godkjent opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere i inntil ett år.

Les hele saken i Aftenposten her.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrevsom blir sendt ut en gang i uken! Abonner på HMS-magasinet og få seks utgaver pr. år.

"
Powered by Labrador CMS