Jobben din kan være helsefarlig

Trusler og vold kan gi alvorlige helseskader, og mange opplever det regelmessig på jobben.

Publisert

Arbeidstilsynet har gjennom sitt prosjekt Vold og trusler i arbeidslivet besøkt 200 virksomheter i Hordaland og Sogn og Fjordane, melder NRK. Undersøkelsene viser at ansatte i nesten alle virksomhetene har blitt utsatt for vold eller trusler, forteller prosjektleder i Arbeidstilsynet Elvira Lindskog.

– Det trenger ikke nødvendigvis å være yrket i seg selv, men det handler om risikoutsatte situasjoner som alenearbeid, kvelds- og nattarbeid, arbeid opp mot publikum, klienter og pasienter, sier Lindskog.

Verstingyrkene

Vold og trusler er et problem i mange ulike bransjer. Ansatte i alt fra helsevesen og asylmottak til bensinstasjoner og utesteder forteller om truende og voldelige kunder.

Omsorgs-, hjelpe-, syke- og vernepleiere, samt barnevernspedagoger, post- og bankkasserere er imidlertid de oftest utsatte yrkesgruppene, ifølge Arbeidstilsynet.

Tøft å oppleve

39 av de 109 pasientene som oppga å ha blitt utsatt for vold og trusler, fikk diagnosen posttraumatisk stresslidelse. 33 prosent arbeider i helse- og omsorgssektoren, 18 prosent i finans- og forsikringsvirksomhet, 13 prosent i offentlig administrasjon og 9 prosent med transport og lagring.

I Levekårsundersøkelsen 2000 og 2003 rapporterer rundt seks prosent av arbeidstakerne at de har blitt utsatt for trusler og vold i arbeidslivet.

Les også: Faktaark fra Arbeidstilsynet.

(nrk.no)

"
Powered by Labrador CMS