Lys cbox965825
Lys cbox965825

Husk lysene på jobben

Advents­tiden har begynt og mange ansatte fristes til å tenne lys på arbeids­plassen. Hvilken holdning har du som arbeids­giver til levende lys, og hvor godt for­beredt er du på brann?

Publisert

Du bør vurdere å begrense bruken av levende lys på arbeidsplassen.

Enkelte arbeids­plasser har rett og slett total­forbud mot brenning av levende lys. Andre tillater det kun i advents­tiden, kun i kantinen når ansatte er tilstede, eller de har andre innført andre begrensninger.

Noen benytter brann­sikre klokker av glass som de plasserer rundt lyset, mens andre bruker store kera­mikk­fliser som underlag.

Gi opplæring

Som arbeids­giver bør du gjøre alt for å forhindre at det begynner å brenne. Dette gjelder i alle foretak og organi­sasjoner, uansett hvor store de er. Du skal planlegge, sørge for opplæring og følge opp at brann­beredskapen er bra.

Et tørt juletre kan antenne full­stendig på sekunder. Kast det ut fra arbeids­plassen i rom­julen.

Håndterer du brannfarlige varer, skal du sørge for at det finnes en person med grunn­kunn­skaper om nettopp brann­farlige varer. Du må også bedømme om det finnes en spesiell risiko knyttet til varene.

Gjør slokkeutstyret synlig

Det må selvsagt finnes slokke­utstyr på arbeids­plassen, men det er like viktig at med­arbei­derne er opp­lært i hvordan det skal brukes.

Og ikke minst at de vet hvor utstyret befinner seg. Utstyret bør være godt synlig og det bør merkes hvor det er plassert.

Du bør også lage en plan for hvordan de ansatte skal rømme lokalene og bestemme et samlings­punkt.

Når det brenner

* Redd deg selv og andre i din nærhet, men ta ikke for stor risiko

* Varsle andre som kan være i fare

* Varsle brann­vesenet ved å ringe 110 og vær forberedt på å svare på: - finnes det mennesker som er inne­stengt eller i annen fare - hvor det brenner (adresse)- hvem du er og hvor du ringer fra

* Slokk brannen om det er mulig

Les mer om jul og brann her: Arbetsmiljöupplysningen" Brannsjef vil forby brannfarlige telys" Spørsmål og svar om brannfare i juletidenNorsk brannvernforening

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrevsom blir sendt ut en gang i uken!

"
Powered by Labrador CMS