Lærer

Skoler mangler rutiner i arbeidsmiljøarbeidet

Det er store forskjeller og lite systematikk i hvordan skoler arbeider med arbeidsmiljøspørsmål. Heller ikke skoleeier har gode rutiner. Det viser den store kartleggingen Arbeidstilsynet nå gjennomfører.

Publisert

Mange lærere opplever et tøffere klima i skolen. (Ill. foto: Colourbox.com)

Arbeidstilsynet har gjennomført drøyt to tredeler av de 600 tilsynene som er plottet inn ved landets skoler i tidenes storsatsing på å kartlegge lærernes arbeidsmiljø. Målet med satsingen er å bedre arbeidsmiljøet i skolen.

- Innen høstferien skal første tilsynsrunde være avsluttet, opplyser prosjektleder Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet.

- Kartleggingen har avslørt at det varierer veldig hvordan skolene arbeider med arbeidsmiljøspørsmål. Skolene får i gjennomsnitt mellom tre og åtte pålegg som de blir bedt om å utbedre etter vårt besøk. Arbeidstilsynet vil følge opp at påleggene blir utbedret, sier Finboe Svendsen til magasinet Utdanning.

Røffere klima i skolen

Hun sier at kartleggingen har dokumentert en lang rekke arbeidsmiljøutfordringer i skolen. En gjenganger er lærernes opplevelse av en stor og økende arbeidsbelastning, begrunnet i hyppige omstillinger som innføringen av kunnskapsløftet, nye forskrifter, med mer.

Videre har skolene i varierende grad utarbeidet en beredskapsplan som virker forebyggende i forhold til volds- og trusselproblematikken i skolen. Mange skoler opplever et røffere klima, og lærere ved skoler som ikke har utarbeidet gode rutiner for hvordan dette skal håndteres, føler ytterligere belastninger.

Store variasjoner

- Skoler skal ha fastsatt rutiner i tråd med arbeidsmiljøloven for hvordan slike problemer skal håndteres. De som mangler det, blir pålagt det av oss, sier Finboe Svendsen til Utdanning.

- Det er i det hele tatt store variasjoner i hvordan kjennskapen til og levendegjøringen av rutiner i forbindelse med arbeidsmiljøarbeid er satt på dagsordenen i skolen.

Dessuten er det store variasjoner i hvor langt skoler er kommet i dette arbeidet internt i samme kommune. Skoleeier bør kanskje ha utarbeidet felles regler og systemer for hvordan skolene skal arbeid med dette? sier Finboe Svendsen.

I september blir det fastlagt hvordan Arbeidstilsynet konkret skal gå fram i det videre arbeidet med prosjektet.

Powered by Labrador CMS