Hundevekter
Hundevekter

Ny BHT-ordning fra 2010

Flere arbeidstakere skal ha bedriftshelsetjeneste. Anslagsvis 100 000 arbeidstakere vil få et nytt tilbud om kompetent helsefaglig vurdering av arbeidsplassen.

Publisert

Private vaktselskaper får plikt til å knytte seg til BHT. (Ill. foto: Colourbox.com)

Plikten til å knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT) utvides til åtte bransjer og sektorer som til nå ikke har hatt en slik plikt. De nye pliktgruppene er helse- og sosialsektoren, undervisning, fiskeoppdrett og klekkeri, gjenvinning, privat vakttjeneste, tekoindustrien, frisørbransjen og kraft- og vannforsyning.

Til sammen sysselsetter de nye pliktgruppene rundt 600 000 arbeidstakere. Om lag 500 000 av disse har frivillig BHT allerede i dag. Den nye forskriften som trer i kraft 1. januar 2010, stiller krav om BHT for de rundt 100 000 arbeidstakerne som inntil nå ikke har hatt et slikt tilbud.

For alle bransjer og sektorer som fra 1. januar 2010 plikter å ha bedriftshelsetjeneste, innføres et krav om godkjenning av bedriftshelsetjenesten. Godkjenningsordningen skal kvalitetssikre BHT-tilbudene.

Les mer om den nye ordningen for BHT fra 2010 på Arbeidstilsynets nettsider.

(Arbeidstilsynet)

"
Powered by Labrador CMS