Byggarbeid
Byggarbeid

Nytt tiltak mot sosial dumping

Finanskrisen kan ha ført til at flere bedrifter enn før dumper lønningene til de ansatte. Regjeringen kommer nå med et nytt tiltak.

Publisert

(Ill. foto: Jan Tveita)

- Vi ønsker å vise at regjeringen ikke aksepterer sosial dumping, sier statssekretær Jan-Erik Støstad (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet til NTB.

Jan-Erik Støstad.

Mandag vedtar regjeringen ny byggherreforskrift. Vedtaket er et ledd i kampen mot sosial dumping. Hensikten med den nye forskriften er å presisere at byggherren i byggeprosjekter kan holdes ansvarlig dersom reglene ikke overholdes. I tillegg klargjør forskriften hva dette ansvaret går ut på.

Etter en tid der sosial dumping har vært i tilbakegang, antyder nå foreløpige rapporter fra Arbeidstilsynet at fenomenet kan være på fremmarsj igjen.

- Årsaken kan være finanskrisen, dels fordi bedrifter må kutte kostnader, dels fordi arbeidstakerne har færre jobber å kives om, sier Støstad.

Luke ut de useriøse

- Det er viktig at nettopp byggherren får mer ansvar fordi denne igangsetter prosjekter og er ansvarlig for den overordnede planleggingen. Dermed har byggherren mulighet til å luke ut de useriøse aktørene, alternativt sørge for at de blir seriøse, sier Støstad.

Han understreker at sosial dumping ikke bare er uheldig for den enkelte arbeidstaker, men at fenomenet også kan føre til at seriøse bedrifter blir utkonkurrert av de useriøse.

Fra før har regjeringen fått vedtatt lovendringen om solidaransvar, som innebærer at arbeidstakere som ikke får utbetalt sin rettmessige lønn kan rette lønnskrav oppover i kontraktkjeden.

- Hvis vi tillater sosial dumping, undergraver vi en av bærebjelkene i velferdssamfunnet. Det er viktig at arbeidstakerne har et lønnsnivå det går an å leve av selv om de er ufaglærte, sier han.

Revolusjonerende

Roar Skjetne, BNL.

Den nye forskriften vil også føre til at arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) blir styrket. Det er arbeidsgiverorganisasjonen Byggenæringens Landsforening (BNL) glad for.

- Det nye og revolusjonerende i forskriften er at det nå skal prosjekteres for sikker utførelse, sier Roar Skjetne, ansvarlig for HMS-spørsmål.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har innkalt Arbeidstilsynet til møte 17. august, for å få mer informasjon om omfanget av sosial dumping. Der vil departementet også få vite i hvilke bransjer fenomenet er økende.

(ANB-NTB)

Powered by Labrador CMS