Deprimert cbox543607 2
Deprimert cbox543607 2

NAV på nett om psykisk helse

NAV og Helse­direk­to­ratet har utar­beidet egne nett­sider om arbeid og psykisk helse.

Publisert

Fast jobb er en god vei å komme ut av psykiske problemer.

Hos NAV finner du nå informasjon om hvilke tiltak og tjenester NAV kan tilby for men­nes­ker med psyk­iske prob­lemer. Nett­sidene er ut­videt som en del av Nasjonal strate­gi­plan for arbeid og psy­kisk helse.

Målet er at flere med psykiske helse­prob­lemer skal få hjelp til å komme i arbeid eller aktivitet eller få hjelp til å mestre den jobben de allerede har.

Mange med psykiske helse­prob­lemer står utenfor, eller er i ferd med å falle ut av arbeidslivet. Men psykiske problemer og lidelser behøver ikke å være et hinder for å være i jobb eller aktivitet.

Ifølge NAV står mellom 800 000 og 900 000 nordmenn i yrkes­aktiv alder helt eller delvis utenfor arbeids­livet. Personer med psykiske helse­problemer eller lidelser utgjør en stor og økende andel av disse. Mange som sliter psykisk har et sterkt ønske om å komme i jobb. Arbeid og aktivitet kan i tillegg ha positiv virkning på den psykiske helsen.

Kilder: Idébanken inkluderende arbeidsliv og NAV

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrevsom blir sendt ut en gang i uken! Abonner på HMS-magasinet og få seks utgaver i året.

"
Powered by Labrador CMS