TINE-6-timersdag

Forskere roser 6-timersforsøk

Forsøket med 6-timersdag ved TINEs anlegg på Heimdal har vært en suksess. Ordningen videreføres der, mens TINE vurderer hvordan lærdommen kan brukes videre.

Publisert

AFI-forskere gir ros til forsøket med 6-timersdag ved TINE Heimdal. Her er Karin Lønnum i full gang med å pakke skivet ost. (Foto: Øystein Syrstad/TINE)

Betydelig nedgang i sykefraværet, produktiviteten har økt 30 prosent og kvaliteten er like god. Og de ansatte er storfornøyd. Dette er essensen tre forskere fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har kommet fram til etter å ha studert sekstimersforsøket ved TINE Midt-Norge, Heimdal.

Siden april 2007 har TINE på Heimdal gjennomført en forsøksordning med sekstimers arbeidsdag. Undersøkelsen fra AFI viser at arbeidsmiljøet er kraftig forbedret de siste årene. Åtte av ti oppgir at de jobber i et bedre arbeidsmiljø. Tendensen viser også at egen, opplevd helse har blitt bedre.

Ny bedriftskultur

AFI poengterer at sekstimersdagen ikke kan vedtas, men må skapes. På Heimdal var 6-timersdagen et helse-, miljø- og sikkerhetsprosjekt som blant annet medførte større grad av medvirkning og ansvarliggjøring, samt et mer levelig kveldsskift. Å bygge en ny bedriftskultur og utvikle bedre ledere, var en forutsetning for å kunne starte med 6-timersforsøket.

- Vår rapport viser at sekstimersdagen kan åpne opp for nye måter å organisere virksomhetene på hvis de ansatte slipper til med sine kunnskaper om hvordan arbeidet blir organisert, sier de tre AFI-forskerne.

Fortsetter

Konsernledelsen i TINE er naturlig nok svært fornøyd med resultatene som er oppnådd på Heimdal.

- Hvordan vi konkret skal bruke lærdommen vi har fått fra Heimdal, er ennå ikke bestemt, bortsett fra at Heimdalprosjektet selvfølgelig fortsetter, forteller konserndirektør Stein Aasgaard i TINE Ba.

Bedre samarbeid

I tillegg til bedre arbeidsmiljø har TINE Midt-Norge, Heimdal økt effektivitet med 30 prosent etter innføring av 6-timersdagen. Konserntillitsvalgt Lars Iver Wiig mener bedre samarbeid er et stikkord.

- Vi kan gi mye av æren for effektivitetsøkningen til endret lederstil ved Heimdal. Vi ser at det helt klart er sammenheng mellom ansattes deltakelse, innflytelse i reelle beslutningsprosesser og effektivitetsøkning. TINE vil følge opp funnene videre for å se om vi kan overføre disse erfaringene til flere TINE-driftsplasser, sier Lars Iver Wiig.

Hele rapporten kan du lese på AFIs hjemmesider her.

(TINE)

"
Powered by Labrador CMS