Giig-1

Fornøyde ansatte produserer mer

Fornøyde ansatte produserer 20 prosent mer, ifølge en stor britisk undersøkelse.

Publisert

Sørg for at de ansatte trives jobb – dine medarbeidere er din største ressurs, sier Idun Gevelt i GIIG

Fremtidens leder har menneskekunnskap høyt prioritert, og er fokusert på å inspirere den enkelte medarbeider til å frigjøre mer av sitt potensial. Ledere og ansatte har i dag et ansvar sammen for å skape et godt arbeidsmiljø, men den enkelte er ikke alltid sitt ansvar bevisst. Ubevisste negative holdninger skaper ofte misforståelser, irritasjoner og konflikter, som igjen fører til mistrivsel på arbeidsplassen, og dette fører igjen til store sykefravær.

En medarbeider som trives på jobb, gleder seg til hver arbeidsdag og gjør sitt beste. Hvis du derimot gruer deg for å gå på jobb, vil dette resultere i dårlig produktivitet, negativt stress og til slutt sykefravær. Ofte er det enkle justeringer som skal til for at alle trives – det handler om å lage et vinn-vinn miljø til beste for alle parter, rett og slett å skape et godt arbeidsmiljø innenfor de rammene som finnes.

Det at medarbeidere kan være med på denne prosessen, skaper et eierskap til målsettingen, og alle vil derfor gjøre sitt beste for å oppnå dette felles målet.

HMS-dagen kan være en ypperlig anledning til å sette dette på dagsorden – lag en workshop der alle er med!

Løsninger som blir tredd nedover hodet på den enkelte, gir lite motivasjon. De ansatte må ha eierskap og forståelse for det som besluttes for at det skal bli forandring. Sørg for at de ansatte trives på jobb – dine medarbeidere er din største ressurs.

(Pressemelding fra GIIG)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken!

"
Powered by Labrador CMS