Bygg

Bedre HMS i ny byggherreforskrift

1. januar 2010 trer en ny byggherreforskrift i kraft. Den reviderte forskriften vil tydeliggjøre byggherrens ansvarsområde når det gjelder HMS, skriver ledernett.no.

Publisert

Ill.foto: Jan Tveita

Arbeids- og inkluderings- departementet fastsatte 3. august 2009 ny, revidert byggherreforskrift.

Øker bransjens seriøsitet

Formålet med revisjonen har vært å oppnå en mer effektiv forskrift som på en bedre måte kan bidra til økt seriøsitet i bygge- og anleggssektoren.

Tydeliggjør HMS ansvar

Fortsatt er dette en bransje som er spesielt ulykkesutsatt. Den reviderte forskriften tar særlig sikte på å tydeliggjøre byggherrens ansvarsområde når det gjelder HMS.

I tillegg er forskriften omstrukturert. Kapitlene er nå inndelt etter aktører i byggeprosessen og ikke som tidligere etter de ulike fasene i prosjektet.

Det er også utarbeidet en omfattende veiledning til forskriften. Dette har vært et sterkt ønske fra mange av aktørene i bransjen og vil bidra til bedre tilgjengelighet for brukerne. Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser:Byggherreforskriften

"
Powered by Labrador CMS