colourbox_rundebordssamtale0

Snakk mer om sykdom

Rundebords­samtale er et effektivt våpen i kampen mot syke­fravær, men få ledere benytter seg av det, ifølge en dansk under­søkelse.

Publisert

Les også: Prosjekt Arbeids­glede motiverer de sykmeldte

Under­søkelsen, som er utført av Handels­højskolen ved Aarhus Universitet, viser at bare en fjerde­del av landets 167 største virksom­heter bruker denne metoden for å minske syke­fraværet.

Les også: Snakker fraværet ned

- Bedre enn tradisjonen

Dette til tross for at mange av dem sliter med stort, og ofte langvarig, syke­fravær, melder Erhvervsbladet.dk.

Lektor Christa Thomsen forsker på ledelses­samtaler, og hovedsaklig samtaler om sykdom og fravær. Ifølge henne kan virksom­heten hente mye i å legge om strategien.

- Anerkjente undersøkelser viser at dersom målet er å få den sykmelde tilbake i arbeid, er runde­bords­samtalen langt mer effektiv enn den vanlige syke­fraværs­samtalen, sier Thomsen i en presse­melding.

Les også: Syv av ti nordmenn får dårlig samvittighet av å ta ut sykefravær

En part utenfra

Rundebords­samtalen skiller seg fra den vanlige syke­fraværs­samtalen ved at det i tillegg til den sykmeldte og arbeidsgiver deltar en ekstern part - en nøytral konsulent, den sykmeldtes lege, en kommunal saks­behandler eller en tillitsvalgt.

Les mer om undersøkelsen på Erhvervsbladet.dk.

"
Powered by Labrador CMS