liten verden_colourbox

Seminar om arbeidsinnvandring

18. september inviterer Utlendings­direktoratet (UDI) arbeids­givere, interesse­organisasjoner og andre berørte parter til seminar om arbeids­inn­vandring.

Publisert

Seminaret vil finne sted i Bergen torsdag 18. september, opplyser ledernett.

"

Representanter fra politi og Nav

Program for dagen vil bestå blant annet av dette:

  • En presentasjon av UDIs tiltak for å yte bedre service til arbeids­inn­vandrere og arbeids­givere
  • Råd til hvordan bedrifter enklere kan rekruttere uten­landsk arbeids­kraft
  • Praktisk informasjon om søknader om arbeids­tillatelse i UDI, og orientering om endringer fra 01.01.2008
  • Skatte­direktoratet og Sentral­skatte­kontoret for uten­lands­saker (SFU) vil informere om skatte­messig behandling og rapporterings­plikt
  • Hordaland politi­distrikt og NAV Horda­land vil bidra med informasjon om regler og rettigheter.

Tettere samarbeid

I tillegg til å informere om arbeids­innvandring, ønsker UDI gjennom seminaret å oppnå et tettere sam­arbeid med arbeids­givere og andre representanter for arbeids­livet.

Les mer om seminaret og meld deg på her

"
Powered by Labrador CMS